PRAVNI I BEZBJEDONOSNI ASPEKTI RADA NA CRNO U CRNOJ GORI

Glasnik prava 1 (2021), (str. 53-65) 

AUTOR: Zoran Magdelinić 

E-ADRESA: zoran.magdelinic@postacg.me

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/GP.1201.053M

SAŽETAK:

Svaki zaposleni radnik u Crnoj Gori uživa određena prava iz radnog odnosa. Između ostalih, tu se ubrajaju prava na zaradu, bezbijednost na radu, zdravstvenu zaštitu, zaštitu ličnog integriteta, dostojanstvo ličnosti, prava usled privremene spriječenosti za rad tokom bolesti, zbog gubitka radne sposobnosti, starosti, materijalnu nadoknadu usled privremene spriječenosti za rad. S tim u vezi posebna prava uživaju zaposlene žene za vrijeme trudnoće i porođaja, potom maloljetnici koji su u radnom odnosu i lica sa invaliditetom. Takođe, zaposlena lica u Crnoj Gori imaju prava na doprinose za obavezno socijalno osiguranje, kojima se obezbjeđuju sredstva za finansiranje obaveznog socijalnog osiguranja, koje obuhvata penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i osiguranje za slučaj privremne nezaposlenosti.

Nažalost, praksa dokazuje da se navedena prava radnika često ne poštuju. Stoga, nastaje pojam rada na crno, koji zapravo predstavlja vid iskorišćavanja radne snage, da radi uz nadoknadu koja je ispod predviđenih minimuma, bez doprinosa za obavezno socijalno osiguranje. Iz toga dalje proizilaze problemi, koji će se posebno obrađivati u ovom radu, a koji se odnose na bezbijednost radnika na crno i sve češće nesrećne slučajeve, sa smrtnim epilogom po radno angažovana lica.

KLJUČNE REČI:

rad na crno, neprijavljivanje, doprinosi, prava, obaveze, povrede na radu

LITERATURA: