СИСТЕМ ЗАЈЕДНИЦЕ У САВРЕМЕНОЈ УСТАВНОЈ ДРЖАВИ

Гласник права 2 (2020), (стр. 65-80) 

АУТОР: Никола Ивковић

Е-АДРЕСА: ivkovic@ivkoviclaw.rs

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/GP.1102.65I

САЖЕТАК:

Рад је израз тежњи за откривањем „магичне формуле“ стварања система, односно модерне, уставне државе. Како је ово изузетно захтеван задатак, покретање основне дискусије о систему, те државно- правном устројству, елементима модерне, па следствено уставне државе, врши се са нормативно-догматског и политичко-социолошког становишта. Након тога систематски прва фаза уставног контитуционализма заузима централно место дискусије. Преамбула устава се анализира како би се закључиле закономерности и разлике између правних и држава које теже или би требало да теже идеалу сигурне, правно уређене државе. Уочавањем већ извршених класификација и стварањем нових, даје се допринос савременијем научном погледу на преамбулу устава. Повезивање система са једне стране и знања, науке са друге врши се упоредним прегледом основних закључака који одређују модерне глобалне токове стварања државе. Дефицитарност истраживања везаних за преамбулу устава оправдава сврху рада, а у закључним разматрањима политичка визија твораца државног устројста, истиче се као спојница социолошких компоненти са нормативном формулом државотворног успеха.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

уставна држава, преамбула, устав, Hȁberle, правда

ЛИТЕРАТУРА