TROŠKOVI IZVRŠNOG POSTUPKA U REPUBLICI SRPSKOJ

Glasnik prava 2 (2021), (str. 95-111) 

AUTOR: Darko Božić, Amira Selimović Maljišević

E-ADRESA: darko.bozic.zv@pravosudje.ba, amira.selimovic@pravosudje.ba

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/GP.1202.095B

SAŽETAK:

U ovome radu autori analiziraju uređenje instituta troškova izvršnog postupka u Republici Srpskoj. U tom smislu autori se bave pitanjima koja se odnose na važeću zakonsku regulativu, pojam troškova izvršnog postupka, pravnu prirodu troškova izvršnog postupka, zahtev za nadoknadu troškova izvršnog postupka, odlučivanje o snošenju troškova izvršnog postupka, oslobađanje od plaćanja troškova izvršnog postupka i cautio iudicatum solvi. Namera autora je da se kroz izlaganje navedenih pitanja stekne celovita slika o troškovima izvršnog postupka.

KLJUČNE REČI:

izvršni postupak, troškovi izvršnog postupka, pojam i pravna priroda troškova izvršnog postupka, zahtev za nadoknady troškova izvršnog postupka, odluka o troškovima izvršnog postupka.