ТРОШКОВИ ИЗВРШНОГ ПОСТУПКА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

Гласник права 2 (2021), (стр. 95-111) 

АУТОР: Дарко Божић, Амира Селимовић Маљишевић

Е-АДРЕСА: darko.bozic.zv@pravosudje.ba, amira.selimovic@pravosudje.ba

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/GP.1202.095B

САЖЕТАК:

У овоме раду аутори анализирају уређење института трошкова извршног поступка у Републици Српској. У том смислу аутори се баве питањима која се односе на важећу законску регулативу, појам трошкова извршног поступка, правну природу трошкова извршног поступка, захтев за надокнаду трошкова извршног поступка, одлучивање о сношењу трошкова извршног поступка, ослобађање од плаћања трошкова извршног поступка и cautio iudicatum solvi. Намера аутора је да се кроз излагање наведених питања стекне целовита слика о трошковима извршног поступка.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

извршни поступак, трошкови извршног поступка, појам и правна природа трошкова извршног поступка, захтев за надокнадy трошкова извршног поступка, одлука о трошковима извршног поступка.