USTAVNI DIZAJN POLOŽAJA PREDSEDNIKA REPUBLIKE TURSKE

Glasnik prava 2 (2021), (str. 37-53) 

AUTOR: Jakub Leković

E-ADRESA: jakub.lekovic@gmail.com

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/GP.1202.037L

SAŽETAK:

Ustavnim reformama 2017.godine u Republici Turskoj je nastavljeno sa primetnom tendencijom jačanja izvršne vlasti oličene u instituciji šefa države. Konačno je ova institucija ustavno dizajnirana u obliku koji izaziva značajne rasprave u pravnoj i političkoj javnosti, što predmetno interesovanje čini dodatno provokativnim i atraktivnim. U radu se nastoji izložiti razumevanje postojećeg sistema vlasti u Turskoj sa dominantnom pozicijom institucije predsednika Republike. U cilju zaokruživanja objektivne predstave o centralnom istraživanju, prethodno je potrebno izvršiti analizu razvoja novije turske ustavne istorije tokom ovog veka i istražiti personalni element institucije šefa države prepoznatljiv u aktuelnom predsedniku, Redžepu Taipu Erdoganu.Da bi se potpunije ovladalo predmetnim problemom, potrebno je odgovarajuću pažnju posvetiti i instituciji vojske.U konačnom, zaključni epilog sprovedenog istraživanja može biti prilog raspravama o kvalifikaciji tipa sistema vlasti predmetne države.

KLJUČNE REČI:

Turska, ustav, Erdogan, reforma, predsednički sistem.