ПОРЕКЛО МЕМОРИЈАЛНИХ ПАРКОВА КАО РАТНИХ МЕМОРИЈАЛА

Шумадијски анали 11 (2021) (стр. 264-281) 

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Јелена Давидовић

Е-АДРЕСА / E-MAIL: 

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/SAnali17.11.264D

САЖЕТАК / ABSTRACT:

Меморијални паркови су после Другог светског рата постали најзаступљенији ратни меморијали посвећени цивилним жртвама. У раду се говори о историјату ових просторних целина кроз преглед развоја гробаља током XIX и XX века и њихове генезе у ратне меморијале после Другог светског рата, начинима комеморација и меморијализације у Србији, са посебним освртом на Спомен-парк „Крагујевачки октобар“.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

спомен-обележја, гробља, комеморације, ратни мемори- јали, Други светски рат, меморијални паркови

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES: