КРАГУЈЕВАЦ И ШУМАДИЈА 1914. г. У БЕЛЕШКАМА АНЕ МИХАЛЏИЋ

Шумадијски анали 11 (2021) (стр. 249-261) 

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Нинослав Станојловић

Е-АДРЕСА / E-MAIL: 

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/SAnali17.11.249S

САЖЕТАК / ABSTRACT:

Рад приказује белешке Ане Михалџић, касније удате Павло- вић, наставнице Више женске школе и Женске учитељске школе у Крагујевцу, објављене у новосадском листу Застава, у којима износи своја сећања како на варош на Лепеници, тако и на његову околину, у само предвечерје Великог рата 1914. године.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

Крагујевац, Шумадија, 1914. година, мемоарске белешке, Ана Михалџић.

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES: