Категорија XXI век – век услуга и услужног права (2019)

ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ У СРБИЈИ И РАЗВОЈ ИНФОРМАЦИОНО-КОМУНИКАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА

XXI век – Услуге и права корисника (2019) стр. 309-316 АУТОР(И): Дејан Матић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У раду се разматра проблем квалитета услужне делатности у високом образовању у контексту развоја информационог друштва у Србији. Настанак и изузетан…

Детаљније

ЕТИЧКИ КОДЕКС ПОНАШАЊА ЛОКАЛНИХ СЛУЖБЕНИКА

XXI век – Услуге и права корисника (2019) стр. 295-305 АУТОР(И): Урош Радуловић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Значај ове теме је у томе да јавни службеници обављају послове јавне управе као своје основно занимање и као такви представљају…

Детаљније

УСЛУГЕ САСТАВЉАЊА ЈАВНОБЕЛЕЖНИЧКИХ ИСПРАВА

XXI век – Услуге и права корисника (2019) стр. 285-294 АУТОР(И): Тамара Ђурђић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Доношењем Закона о јавним бележницима Републике Србије  реафирмише се установа јавног бележништва, и јавнобележничке услуге почињу да заузимају значајно место у…

Детаљније

ПОСЛОВИ РЕПУБЛИЧКЕ УПРАВЕ СА ОСВРТОМ НА ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР

XXI век – Услуге и права корисника (2019) стр. 245-283 АУТОР(И): Милан Рапајић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У овом раду, аутор пише о пословима државне управе Републике Србије који су бројни и хетерогени и не могу бити подведени…

Детаљније

ОСВРТ НА РЕФОРМЕ НОВОГ ЈАВНОГ МЕНАЏМЕНТА – ЧЕТИРИ ДЕЦЕНИЈЕ ПОСЛЕ

XXI век – Услуге и права корисника (2019) стр. 231-244 АУТОР(И): Зоран Јовановић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Увођење економских менаџерских принципа почетком осамдесетих година прошлог века  у систем јавне управе не само да мења организације јавне управе, већ…

Детаљније

МЕДИЦИНСКЕ УСЛУГЕ ПРИЛАГОЂАВАЊА ПОЛА И ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА РОДНИ ИДЕНТИТЕТ

XXI век – Услуге и права корисника (2019) стр. 219-228 АУТОР(И): Вељко Влашковић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Чувеном одлуком Европског суда за људска права у случају Гудвин (Goodwin) против Уједињеног Краљевства из 2002. године, транссексуалним особама признато је…

Детаљније

ПРЕТПОСТАВКЕ ЗА ПОСТУПАЊЕ ПО АНТИЦИПИРАНОЈ НАРЕДБИ ПАЦИЈЕНТА

XXI век – Услуге и права корисника (2019) стр. 205-217 АУТОР(И): Драгица Живојиновић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Антиципиране наредбе пацијената су обавезујуће изјаве воље путем којих појединци унапред пристају или пак, ускраћују пристанак на примену одређених медицинских интервенција,…

Детаљније

МЕДИЈИ И ЕТИКА У КРИЗНИМ СИТУАЦИЈАМА

XXI век – Услуге и права корисника (2019) стр. 193-201 АУТОР(И): Ружица Кијевчанин Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Лепо понашање је димензија неограничена временом и вечита тежња човечанства. У сваком животном пољу, приватном или професионалном, неопходни су људи пристојног…

Детаљније

ОТВОРЕНА ПИТАЊА РЕФОРМЕ МЕДИЈСКЕ СТРАТЕГИЈЕ И ЗАКОНОДАВСТВА У СРБИЈИ

XXI век – Услуге и права корисника (2019) стр. 175-191 АУТОР(И): Јелена Вучковић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Медији постају својеврсни коректив друштвене стварности јер обезбеђују информације које се пласирају грађанима као корисницима медијских услуга, које опредељују како њихово…

Детаљније

УСЛУГЕ СЕЗОНСКОГ РАДА ПРЕМА НОВОЈ ЗАКОНСКОЈ РЕГУЛАТИВИ

XXI век – Услуге и права корисника (2019) стр. 163-172 АУТОР(И): Бојан Урдаревић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Сезонски рад можемо дефинисати као специфичан облик запошљавања, односно пружања услуга, у оним делатностима које су по својој природи такве да…

Детаљније