Категорија XXI век – век услуга и услужног права (2019)

О ТЕРМИНУ „AQUARII“ У ФРОНТИНОВОМ ДЕЛУ „DE AQUIS URBIS ROMAE“

XXI век – Услуге и права корисника (2019) стр. 155-161 АУТОР(И): Срђан Владетић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У свом делу „О водоснабдевању Рима” (De aquis urbis Romae) Фронтин на много места помиње термин aquarii којим означава припаднике водоводне…

Детаљније

ПРУЖАЊЕ УСЛУГА ОД СТРАНЕ СИНДИКАТА, КАО ОРГАНИЗАЦИЈА ЗАПОСЛЕНИХ РАДНИКА

XXI век – Услуге и права корисника (2019) стр. 137-153 АУТОР(И): Драган Батавељић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Аутор у раду, најпре указује на основне циљеве формирања синдиката, који представљају организације запослених радника, као и на њихову улогу у…

Детаљније

УСЛОВИ ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА ОД СТРАНЕ ТРЕНЕРА ПРЕМА ЗАКОНУ О СПОРТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

XXI век – Услуге и права корисника (2019) стр. 83-134 АУТОР(И): Ненад Ђурђевић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У пирамиди стручних кадрова који обављају стручне послове у спорту, спортски тренери се налазе на првом месту и чине основни стручни…

Детаљније

НОВИНЕ У ПРАВНОМ РЕГУЛИСАЊУ ТУРИСТИЧКЕ ДЕЛАТНОСТИ

XXI век – Услуге и права корисника (2019) стр. 63-79 АУТОР(И): Андреј Мићовић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Имајући у виду да је туристичко-угоститељска делатност недавно системски регулисана са два нова закона – Законом о туризму и Законом о…

Детаљније

УГОВОРИ О ОСИГУРАЊУ ЖИВОТА ЗА СЛУЧАЈ СМРТИ

XXI век – Услуге и права корисника (2019) стр. 51-59 АУТОР(И): Данијела Глушац Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Начин извршења обавезе осигуравача и права из уговора о осигурању живота зависе од тога који је догађај из живота осигураника покривен…

Детаљније

ОБАВЕЗЕ ОСИГУРАВАЧА ИЗ УГОВОРА О ОСИГУРАЊУ

XXI век – Услуге и права корисника (2019) стр. 39-50 АУТОР(И): Зоран Миладиновић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Код већине уговора грађанског и привредног права, уобичајено је да  уговорне стране преузимају обавезе, односно исте настају тек закључивањем уговора. Има…

Детаљније

УСЛУГЕ ИНВЕСТИЦИОНОГ БАНКАРСТВА

XXI век – Услуге и права корисника (2019) стр. 25-36 АУТОР(И): Јована Брашић Стојановић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Важан фактор привредног развоја јесу финансијска тржишта, која преко разгранате мреже посредника омогућавају повезивање привредних субјеката. Најснажнији и најмоћнији учесници…

Детаљније

ПРОДАЈА ДИГИТАЛНОГ САДРЖАЈА

XXI век – Услуге и права корисника (2019) стр. 3-22 АУТОР(И): Миодраг Мићовић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У чланку су изложена правила која су садржана у Директиви ЕУ 2019/770 о одређеним аспектима уговора о испоруци дигиталног садржаја и…

Детаљније