Категорија XXI век – век услуга и услужног права (2019)

РАЗВИТАК ПРАВА УДРУЖИВАЊА У ПРИВРЕДИ У ФРАНЦУСКОЈ: ОД СРЕДЊОВЕКОВНИХ МОНОПОЛА ДО ЛИБЕРАЛНИХ ЗАБРАНА

XXI век – Услуге и права корисника (2019) стр. 423-436 АУТОР(И): Милица Маринковић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Аутор у раду даје приказ развитка права удруживања у привредним и радним односима у Француској у последњим деценијама пре и првим…

Детаљније

ЕЛЕМЕНТИ УСЛУЖНОГ ПРАВА У ИНСТИТУТИМА КРИВИЧНОГ ПРОЦЕСНОГ ПРАВА

XXI век – Услуге и права корисника (2019) стр. 409-421 АУТОР(И): Марија Милојевић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У овом раду аутор открива везу између услужног и кривичног процесног права која до сада у нашој правној литератури није била…

Детаљније

ПЛАНИРАЊЕ ЦИЉЕВА ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ КАО ПРЕТПОСТАВКА РЕЛЕВАНТНОСТИ ИНФОРМАЦИЈА О УЧИНЦИМА

XXI век – Услуге и права корисника (2019) стр. 397-407 АУТОР(И): Миливоје Лапчевић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У овом раду биће размотрено питање важности формулисања нормативних основа функционисања система планирања јавних политика, као неизоставне претпоставке примене модела програмског…

Детаљније

ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ КОЈИ УЛАЖУ У НЕКРЕТНИНЕ

XXI век – Услуге и права корисника (2019) стр. 383-395 АУТОР(И): Јасмина Лабудовић Станковић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Инвестициони фондови који улажу у некретнине представљају врсту затворених инвестиционих фондова. Врло су популарни у свету. Средства улажу у непокретности…

Детаљније

МЕЂУНАРОДНЕ СЛУЖБЕНОСТИ – „КВАЗИУСЛУГЕ“ У МЕЂУНАРОДНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ

XXI век – Услуге и права корисника (2019) стр. 373-382 АУТОР(И): Милан Палевић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У доктрини међународног права још увек се воде дискусије о припадности, односно неприпадању института службености међународнојавноправној сфери. Оно што је неспорна…

Детаљније

ВИСОКОШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ И КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ

XXI век – Услуге и права корисника (2019) стр. 367-372 АУТОР(И): Срђан Ђорђевић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Функционалност високошколских установа у условима савременог друштва испоставља захтеве за промишљања на тему подизања квалитета управљачких процеса, који се одвијају у…

Детаљније

ДОМЕТИ ЕКОЛОШКИХ НАКНАДА КАО ЕКОНОМСКИХ ИНСТРУМЕНАТА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

XXI век – Услуге и права корисника (2019) стр. 355-365 АУТОР(И): Предраг Стојановић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Еколошке накнаде представљају посебну врсту дестинираних јавних прихода која се у правне системе уводи ради остваривања посебних еколошких циљева. Доношењем новог…

Детаљније

ШТА НАМ ДОНОСИ „НОВИ ДОГОВОР“ О ПРАВИМА ПОТРОШАЧА

XXI век – Услуге и права корисника (2019) стр. 341-352 АУТОР(И): Борко Михајловић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Током 2017. године Европска унија је спровела редовну проверу усклађености прописа потрошачког права са сврхом којој они служе. Током те провере,…

Детаљније

САВРЕМЕНИ ТОКОВИ ЗАШТИТЕ ПОТРОШАЧА

XXI век – Услуге и права корисника (2019) стр. 331-340 АУТОР(И): Драган Вујисић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Савремена политика заштите потрошача обухвата мноштво питања, као што су храна, здравље, безбедност производа, телекомуникације, осигурање, превоз, туризам, енергија, животна средина,…

Детаљније

ПОСТУПАЊЕ ТРЕЋЕГ ЛИЦА КОЈИМ СЕ НА ТРЖИШТУ УЗРОКУЈЕ НАСТАНАК СИТУАЦИЈЕ НАЛИК НА КАРТЕЛ

XXI век – Услуге и права корисника (2019) стр. 319-329 АУТОР(И): Стефан Шокињов Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: На тржишту је постала уочљива појава да правни субјекти који су регистровани за пружање услуга у привреди или се професионално у…

Детаљније