Категорија Начелна разматрања о услугама (2018)

ИЗВЕШТАВАЊЕ О УЧИНЦИМА У СИСТЕМУ ПРОДУКЦИЈЕ ЈАВНИХ ДОБАРА И УСЛУГА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Начелна разматрања о услугама (2018) стр. 385-396 АУТОР(И): Mиливоје Лапчевић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Предмет истраживања аутора у овом раду представља механизам извештавања о учинцима буџетских корисника у Р. Србији у систему продукције јавних добара и услуга. Актуелност…

Детаљније

ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГИЈЕ КАО ПОЗИТИВАН ЕФЕКАТ ПРЕЛИВАЊА СТРАНИХ ДИРЕКТНИХ ИНВЕСТИЦИЈА

Начелна разматрања о услугама (2018) стр. 377-384 АУТОР(И): Јасмина Лабудовић Станковић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У овом раду у фокусу аутора је трансфер технологије као позитиван ефекат преливања страних директних инвестиција. Значај високе технологије за економски раст и…

Детаљније

ПОЈЕДИНАЧНО ИЗУЗЕЋЕ УГОВОРА О ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГИЈЕ ОД КАРТЕЛНЕ ЗАБРАНЕ У ПРАВУ КОНКУРЕНЦИЈЕ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

Начелна разматрања о услугама (2018) стр. 347-375 АУТОР(И): Стефан Шокињов Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Питање појединачног изузимања уговора о трансферу технологије поставља се у два основна случаја. Први је када је тржишни удео уговорних страна виши од прописаног…

Детаљније

ЈАВНИ ЗАЈАМ КАО ИНСТРУМЕНТ ФИНАНСИРАЊА МУНИЦИПАЛИТЕТА – ФУНКЦИЈЕ И ОГРАНИЧЕЊА

Начелна разматрања о услугама (2018) стр. 337-346 АУТОР(И): Предраг Стојановић  Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Предмет истраживања у овом раду јесте институт јавног зајма као инструмент финансирања јавних потреба муниципалитета – градова и општина. У раду ће бити наглашени…

Детаљније

ОДНОС ИЗМЕЂУ НЕПОШТЕНЕ ТРЖИШНЕ УТАКМИЦЕ И НЕПОШТЕНЕ ПОСЛОВНЕ ПРАКСЕ

Начелна разматрања о услугама (2018) стр. 323-334 АУТОР(И): Борко Михајловић  Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: На питање односа између непоштене тржишне утакмице и непоштене пословне праксе правна теорија до сада није дала одговор. Предмет овог рада је утврђивање односа…

Детаљније

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ЗАКОНА О ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ И КВАЛИТЕТ УСЛУГА У ОВОЈ ОБЛАСТИ

Начелна разматрања о услугама (2018) стр. 311-319 АУТОР(И): Дејан Матић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У овом раду се разматра актуелна ситуација у услужној делатности у области високог образовања а у контексту ступања на снагу нових измена и допуна…

Детаљније

РЕФОРМА ПРАВНИХ СТУДИЈА И УСЛУГА ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА

Начелна разматрања о услугама (2018) стр. 305-310 АУТОР(И): Срђан Ђорђевић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Анализа услуге високог образовања у области правних студија у Србији друге деценије 21. века подразумева суочавање са постојећи проблемима, који оптерећују и успоравају модернизацију…

Детаљније

ПОЈЕДИНА ПИТАЊА ОДГОВОРНОСТИ ЗА ШТЕТУ УЗРОКОВАНУ МЕДИЦИНСКОМ РАДЊОМ И УПОТРЕБОМ МЕДИЦИНСКИХ СРЕДСТАВА

Начелна разматрања о услугама (2018) стр. 293-302 АУТОР(И): Тамара Ђурђић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Квалитетно пружање медицинских услуга не може се замислити без ангажовања већег броја лекара различитих струка, као и употребе савремених медицинских средстава (апарата). На тај…

Детаљније

ИМУНИЗАЦИЈА ДЕЦЕ ПРОТИВ МАЛИХ БОГИЊА СА АСПЕКТА ПРАВА ДЕТЕТА И ВРШЕЊА РОДИТЕЉСКИХ ДУЖНОСТИ

Начелна разматрања о услугама (2018) стр. 279-292 АУТОР(И): Вељко Влашковић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Епидемија малих богиња која је почетком октобра 2017. избила на територији Србије, још једном је потврдила нужност обавезне активне имунизације (вакцинације) деце против  наведене…

Детаљније

САСТАВ И НАДЛЕЖНОСТИ ЕТИЧКОГ ОДБОРА СРБИЈЕ

Начелна разматрања о услугама (2018) стр. 261-277 АУТОР(И): Нина Планојевић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Тема рада је положај и улога једне врсте етичких одбора у домаћем праву, а то је Етички одбор Србије. Први део рада посвећен је…

Детаљније