Категорија Начелна разматрања о услугама (2018)

ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА О ТУРИСТИЧКИМ УСЛУГАМА

Начелна разматрања о услугама (2018) стр. 115-126 АУТОР(И): Драган Вујисић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Питање које све више добија на значају када су у питању уговори о туристичким услугама јесте питање закључења ових уговора. Правна правила о закључењу…

Детаљније

ОБАВЕЗА ОСИГУРАВАЧА НА ИНФОРМИСАЊЕ КОРИСНИКА УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА

Начелна разматрања о услугама (2018) стр. 101-111 АУТОР(И): Данијела Глушац Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Уговор о осигурању припада уговорима којима се придаје све већи значај, као једном од најбитнијих уговора правног промета. Законом о осигурању Републике Србије установљена…

Детаљније

ОСИГУРАЊЕ ИНВЕСТИЦИЈА ОД СТРАНЕ МУЛТИЛАТЕРАЛНЕ АГЕНЦИЈЕ ЗА ГАРАНТОВАЊЕ ИНВЕСТИЦИЈА

Начелна разматрања о услугама (2018) стр. 89-100 АУТОР(И): Јована Брашић Стојановић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Упоредо са растом обима страних директних инвестиција у свету, расте и свест о њиховом значају. Неразвијене државе и државе у развоју настоје да…

Детаљније

ПРАВНА ЗАШТИТА КОРИСНИКА ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА

Начелна разматрања о услугама (2018) стр. 75-88 АУТОР(И): Андреј Мићовић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Потреба да се корисницима финансијских услуга пружи целовита правна заштита у различитим фазама уговорног односа (пре, приликом и након закључења уговора) резултирала је доношењем…

Детаљније

ПРУЖАЊЕ ИНТЕЛЕКТУАЛНИХ УСЛУГА СА ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА УСЛУГЕ ПОСРЕДОВАЊА У ОСИГУРАЊУ

Начелна разматрања о услугама (2018) стр. 63-74 АУТОР(И): Драган Батавељић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Аутор у раду указује на неопходност пружања интелектуалних услуга у сваком пословању, с обзиром да је, данас, све више присутна појава да људи знају…

Детаљније

ПРЕМИЈА КАО ЦЕНА РИЗИКА И БИТАН ЕЛЕМЕНТ УГОВОРА О ОСИГУРАЊУ

Начелна разматрања о услугама (2018) стр. 49-62 АУТОР(И): Зоран Миладиновић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Премија осигурања је износ који уговарач осигурања, односно осигураник плаћа осигуравачу за ризик који он преузима закључивањем уговора о осигурању. Она је битан елеменат…

Детаљније

УГОВОР О ДЕЛУ КАО ОБЛИК РАДА ВАН РАДНОГ ОДНОСА

Начелна разматрања о услугама (2018) стр. 35-45 АУТОР(И): Јована Петровић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У временима глобалних економских и социјалних изазова који су последица процеса глобализације, традиционални радни односи постали су неадекватни за субјекте који желе бити конкурентни.…

Детаљније

НАДНИЦЕ ЗА ЧИШЋЕЊЕ ОДЕЋЕ У АНТИЧКОМ РИМУ

Начелна разматрања о услугама (2018) стр. 27-33 АУТОР(И): Емилија Станковић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Готово да су све данас познате услуге разних занатлија биле познате и Римљанима. Међу бројним, данас познатим услугама, јесу и услуге хемијског чишћења. Не…

Детаљније

УСЛУГА ПАКОВАЊА И АМБАЛАЖА

Начелна разматрања о услугама (2018) стр. 17-26 АУТОР(И): Миодраг Мићовић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У чланку су анализирана питања која се постављају у вези са услужним паковањем, које се врши у функцији реализације промета производа, као и она…

Детаљније

МЕНАЏМЕНТ УПРАВЉАЊА КВАЛИТЕТОМ УСЛУГА

Начелна разматрања о услугама (2018) стр. 3-13 АУТОР(И): Милан Палевић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Менаџмент се налази у свим порама пословних активности и од есенцијалног је значаја у свим организацијама и делатностима, па и у делатностима услужног сектора.…

Детаљније