Категорија Наука, настава, учење у измењеном друштвеном контексту

Настава у условима пандемије: класификација утицајних фактора на квалитет е-наставе и перцепцију задовољства

Наука, настава, учење у измењеном друштвеном контексту (2021) (стр. 245-262) АУТОР(И): Биљана Д. Ђорић Е-АДРЕСА: biljana.djoric@ftn.kg.ac.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Образовање је само један од аспеката живота који је зна- чајно измењен услед пандемије ковид-19. Наставници широм…

Детаљније

Само(процена)наставника о квалитету онлајн наставе током пандемије ковид-19 

Наука, настава, учење у измењеном друштвеном контексту (2021) (стр. 231-244) АУТОР(И): Јелена Максимовић, Недељко Милановић, Јелена Османовић Зајић Е-АДРЕСА: jelena.maksimovic@filfak.ni.ac.rs, n.milanovic-17785@filfak.ni.ac.rs, јelena.osmanovic.zajic@filfak.ni.ac.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Пандемија вируса ковид-19 изразит утицај имала је и на васпитно-образовни систем.…

Детаљније

Нове улоге наставника у измењеном друштвеном контексту

Наука, настава, учење у измењеном друштвеном контексту (2021) (стр. 219-230) АУТОР(И): Тамара Н. Драгојевић Е-АДРЕСА: tamaradragojevic27@gmail.com Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Пандемија ковид-19 ставила је образовни систем пред многобројне изазове, на које су високошколске установе одговориле увође- њем…

Детаљније

Преглед неких алата и техника у вредновању практичне наставе  у области електротехнике

Наука, настава, учење у измењеном друштвеном контексту (2021) (стр. 203-216) АУТОР(И): Татијана Длабач, Аленка Миловановић Е-АДРЕСА: tanjav@ucg.ac.me, alenka.milovanovic@ftn.kg.ac.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Примена нових технологија је имала велики утицај на развој високог образовања у последњих десетак година,…

Детаљније

Могућности и изазови наставе драмске уметности у измењеном друштвеном контексту

Наука, настава, учење у измењеном друштвеном контексту (2021) (стр. 189-202) АУТОР(И): Ана К. Миловановић Е-АДРЕСА: ana.milovanovic@uf.bg.ac.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Предмет рада су могућности и изазови наставе драмске уметности у измењеном друштвеном контексту. Указује се да је,…

Детаљније

Theoretical and Practical Training of Future Art Teachers in the Digital Environment

Наука, настава, учење у измењеном друштвеном контексту (2021) (стр. 177-188) АУТОР(И): Adriana Recka Е-АДРЕСА: arecka@ukf.sk Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: The paper deals with the conditions of higher education during the COVID-19 pandemic, which was realized in the…

Детаљније

Методика наставе ликовне културе – изазови и могућности  у време пандемије

Наука, настава, учење у измењеном друштвеном контексту (2021) (стр. 163-176) АУТОР(И): Ана Сарвановић, Марија Павловић Е-АДРЕСА: ana.sarvanovic@uf.bg.ac.rs, marija.pavlovic@uf.bg.ac.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У уводном делу рада биће представљена концепција Методике наставе ликовне културе на Учитељском факултету у…

Детаљније

Education Studentsʼ Attitudes Towards Linguistic Diversity from a Comparative Perspective

Наука, настава, учење у измењеном друштвеном контексту (2021) (стр. 149-162) АУТОР(И): Mojca Žefran, Anja Pirih, Silva Bratož Е-АДРЕСА: mojca.zefran@pef.upr.si, anja.pirih@upr.si, silva.bratoz@upr.si Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: In developing the language education policy, the Council of Europe recognised the…

Детаљније

Модел обрнуте учионице на часовима шпанског као страног језика у измењеном друштвеном контексту

Наука, настава, учење у измењеном друштвеном контексту (2021) (стр. 135-148) АУТОР(И): Ирена М. Селаковић Е-АДРЕСА: irena.selakovic@filum.kg.ac.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У овом раду бавимо се моделом обрнуте учионице у настави шпанског као страног језика. Желимо да испитамо…

Детаљније

Осврт на употребу дигиталних алата у настави италијанског језика као страног кроз примјер једне наставне јединице

Наука, настава, учење у измењеном друштвеном контексту (2021) (стр. 123-134) АУТОР(И): Наташа Д. Вученовић Е-АДРЕСА: natasa.vucenovic@flf.unibl.org Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У раду се употреба дигиталних алата у настави италијанског као страног језика посматра из угла конструктивистичке парадигме,…

Детаљније