Категорија Наука, настава, учење у измењеном друштвеном контексту

Специфичности онлајн наставе лексикологије и синтаксе српског језика на Филолошком факултету: изазови и перспективе

Наука, настава, учење у измењеном друштвеном контексту (2021) (стр. 111-122) АУТОР(И): Марија С. Раковић Е-АДРЕСА: marija.rakovic@filum.kg.ac.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Рад се бави уочавањем специфичности онлајн наставе лексикологије и синтаксе српског језика на филолошком факултету студената који…

Детаљније

Комплексно вредновање студената у дигиталном окружењу

Наука, настава, учење у измењеном друштвеном контексту (2021) (стр. 95-110) АУТОР(И): Софија В. Маричић, Анђела Г. Вилотијевић Е-АДРЕСА: sofija.maricic@uf.bg.ac.rs, andjela.vilotijevic@uf.bg.ac.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У уводном делу рада анализира се појава нове дигиталне генерације студената коју карактерише…

Детаљније

Ставови студената педагошких и учитељских факултета Западног Балкана о коришћењу електронске књиге  у измењеном друштвеном контексту

Наука, настава, учење у измењеном друштвеном контексту (2021) (стр. 73-94) АУТОР(И): Љиљана С. Костић, Далиборка С. Пурић Е-АДРЕСА: ljkostic972@gmail.com, daliborka.puric@gmail.com Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Аутори у раду испитују ставове студената педагошких и учитељских факултета (N = 394)…

Детаљније

Компаративни осврт на високо образовање током пандемије ковид-19

Наука, настава, учење у измењеном друштвеном контексту (2021) (стр. 55-72) АУТОР(И): Марина Ж. Семиз Е-АДРЕСА: semizmarina@pfu.kg.ac.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Криза изазвана пандемијом ковид-19 током 2020. године изнела је на површину текуће и нове слабости система образовања…

Детаљније

Teaching Intercultural Competences During Distance Learning

Наука, настава, учење у измењеном друштвеном контексту (2021) (стр. 43-54) АУТОР(И): Petra Ivenz Е-АДРЕСА: petra.ivenz@ukf.sk Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: In the past year, the world of education in Slovakia went through a significant change due to the…

Детаљније

Педагошке импликације дигитализације високошколског образовања

Наука, настава, учење у измењеном друштвеном контексту (2021) (стр. 31-42) АУТОР(И): Маја М. Босанац Е-АДРЕСА: maja.bosanac@ff.uns.ac.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: С обзиром на чињеницу да образовање представља (под)систем друштва, дигитализација друштва последично резултира и дигитализацијом образовања. Полазећи…

Детаљније

Претпоставке ефикасне онлајн наставе у високом образовању

Наука, настава, учење у измењеном друштвеном контексту (2021) (стр. 17-30) АУТОР(И): Марија Р. Марковић Е-АДРЕСА: marija.markovic@filfak.ni.ac.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Како дигитални медији прожимају све аспекте нашег живота, остваривање наставе на даљину данас, а и у будућности…

Детаљније