Категорија Наука, настава, учење у измењеном друштвеном контексту

Неформални образовни контекст и настава природе и друштва у измењеном друштвеном контексту – методички приступ и значај

Наука, настава, учење у измењеном друштвеном контексту (2021) (стр. 531-544) АУТОР(И): Милана Р. Пиваш Е-АДРЕСА: milana.pivas@skolavuk.edu.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Једнако делотворна и захтевна према свим ученицима, традиционална парадигма онемогућава самостално стицање знања у измењеном друштвеном контексту.…

Детаљније

Assistance to Pupils with Learning Difficulties in Mathematics

Наука, настава, учење у измењеном друштвеном контексту (2021) (стр. 519-530) АУТОР(И): Amalija Žakelj, Darjo Felda, Mara Cotič Е-АДРЕСА: amalija.zakelj@pef.upr.si, darjo.felda@pef.upr.si, mara.cotic@pef.upr.si Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: In the paper we are going to discuss in what ways the…

Детаљније

Teaching Mathematics During the Covid-19 Pandemic – Examining the Perceptions of Class Teachers and Mathematics Teachers

Наука, настава, учење у измењеном друштвеном контексту (2021) (стр. 501-518) АУТОР(И): Aleksandra Mihajlović, Nenad Vulović, Sanja Maričić Е-АДРЕСА: aleksandra.mihajlovic@pefja.kg.ac.rs, vlnenad@gmail.com, sanjamaricic10@gmail.com Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: The aim of this study was to investigate how class teachers and…

Детаљније

Могућности примене истраживачки засноване наставе (ИН) у почетном математичком образовању

Наука, настава, учење у измењеном друштвеном контексту (2021) (стр. 483-500) АУТОР(И): Драгана Глоговац, Марина Милошевић, Бојан Лазић Е-АДРЕСА: beba.glogovac@gmail.com, marinam995@gmail.com, lazicbsaa@yahoo.com Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Савремену наставу математике треба доживети као процес који промовише учење са разумевањем,…

Детаљније

Using the History of Mathematics as a Motivational Factor in Teaching Math

Наука, настава, учење у измењеном друштвеном контексту (2021) (стр. 471-482) АУТОР(И): Daniel Doz Е-АДРЕСА: doz_daniel@yahoo.it Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Several studies have explored the importance and benefits of teaching the history of mathematics as part of regular…

Детаљније

Teaching English Via Literature in the Digital Age

Наука, настава, учење у измењеном друштвеном контексту (2021) (стр. 459-470) АУТОР(И): Nina Kellerova, Eva Reid Е-АДРЕСА: nina.kellerova@ukf.sk, ereid@ukf.sk Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Due to social distancing, teaching has become more challenging nowadays than ever before. Teachers try…

Детаљније

Метафоре и пароними у српском жаргону у контексту глотодидактике

Наука, настава, учење у измењеном друштвеном контексту (2021) (стр. 445-458) АУТОР(И): Роберт Боњковски Е-АДРЕСА: robert.bonkowski@us.edu.pl Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Рад обухвата лингвистички проблем учења жаргонских неосемантизама у односу на сличност у српском језику као страном код студената…

Детаљније

Методички принципи приближавања условних реченица (енгл. Conditional Sentences) у настави енглеског језика

Наука, настава, учење у измењеном друштвеном контексту (2021) (стр. 429-444) АУТОР(И):  Ивана А. Матовић Е-АДРЕСА: ivnmat@gmail.com Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У раду се говори о постављању и решавању проблема разјашњавања и правилног савладавања условних (тзв. кондиционалних) реченица…

Детаљније

Некњижевни текстови у букварима – методичке могућности у савременом друштвеном контексту

Наука, настава, учење у измењеном друштвеном контексту (2021) (стр. 415-428) АУТОР(И):  Ивана П. Стојков Е-АДРЕСА: ivana.stojkov@uf.bg.ac.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Циљ овог рада је одређивање заступљености некњижевних текстова у букварима и њихова усклађеност са Програмом наставе и…

Детаљније

Организовање часа српског језика по принципу дизајнерског мишљења на примеру обраде романа „Робинзон Крусо“

Наука, настава, учење у измењеном друштвеном контексту (2021) (стр. 401-414) АУТОР(И):  Јелена Павловић Јовановић, Данијела Милчић Ђошић Е-АДРЕСА: jelena.pavlovic@filum.kg.ac.rs, danijelamilcicdjosic@gmail.com Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Дизајнерско мишљење, концепт првобитно развијен у сфери дизајна, јесте специфичан начин организације наставе,…

Детаљније