Категорија Наука, настава, учење у измењеном друштвеном контексту

Комбиновани приступи у настави језика поморске струке

Наука, настава, учење у измењеном друштвеном контексту (2021) (стр. 385-400) АУТОР(И): Зорица Ђуровић, Милена Џевердановић Пејовић Е-АДРЕСА: zoricag@ucg.ac.me, milenadz@ucg.ac.me Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Последњих деценија наставници језика струке сусрећу се са све већим изазовима у смислу креирања…

Детаљније

Интернет и настава књижевности: дигитални модернизам

Наука, настава, учење у измењеном друштвеном контексту (2021) (стр. 371-384) АУТОР(И): Младен В. Станић Е-АДРЕСА: mladens1994@yahoo.com Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Узимајући у обзир различите могућности и потребе наставе књижевности данас, предочићемо аспекте које у саживоту интернета и…

Детаљније

Слободне активности у оквиру наставе српског језика у измењеном друштвеном контексту

Наука, настава, учење у измењеном друштвеном контексту (2021) (стр. 357-370) АУТОР(И): Мирјана М. Чутовић Е-АДРЕСА: mirjana.cutovic3@gmail.com Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Образовање и васпитање, као део друштвеног контекста, услед појаве пандемије вируса корона, у школској 2019 години претрпели…

Детаљније

Критички поглед на врсте правописних вежби у настави  српског језика

Наука, настава, учење у измењеном друштвеном контексту (2021) (стр. 343-356) АУТОР(И):  Горан Н. Зељић Е-АДРЕСА: goran.zeljic@uf.bg.ac.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У раду се анализирају правописне вежбе које су на основношколском узрасту део наставних садржаја из правописа српског…

Детаљније

Да ли обуке наставника за рад у дигиталном окружењу утичу на промену односа према дигитализацији наставе?

Наука, настава, учење у измењеном друштвеном контексту (2021) (стр. 331-340) АУТОР(И): Дејан Љ. Голубовић Е-АДРЕСА: dg205@yahoo.com Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Циљ истраживања спроведеног у Економско-трговинској школи у Зајечару био је да се утврди да ли и у…

Детаљније

Legal Aspects of Distance Learning

Наука, настава, учење у измењеном друштвеном контексту (2021) (стр. 321-330) АУТОР(И): Martina Kovačič Kuzmić Е-АДРЕСА: martina.kovacickuzmic@pef.upr.si Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: The first concepts of distance learning date back to the 18th century. With the development of information…

Детаљније

Значај сарадње школске установе и породице за развој личности ученика 

Наука, настава, учење у измењеном друштвеном контексту (2021) (стр. 309-320) АУТОР(И): Јасмина С. Вељковић Е-АДРЕСА: jasminaduskicacile@gmail.com Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Породица представља организовану и трајну целину са мењајућим обрасцима људског понашања, односно породица је прво животно и…

Детаљније

Похађање приватних часова током онлајн наставе проузроковане пандемијом ковид-19 

Наука, настава, учење у измењеном друштвеном контексту (2021) (стр. 295-308) АУТОР(И): Милан Комненовић, Недељко Милановић Е-АДРЕСА: milankomnenovic92@gmail.com, nedeljko996@gmail.com Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Промене светских размера изазване пандемијом вируса SARS-CoV-2 (ковид-19), драстично измениле свакодневни животу људи, а нарочито…

Детаљније

Информациони системи у образовању: ставови наставника у вези употребе електронског дневника 

Наука, настава, учење у измењеном друштвеном контексту (2021) (стр. 281-294) АУТОР(И): Милош Папић, Катарина Карић, Светислав Стојановић Е-АДРЕСА: milos.papic@ftn.kg.ac.rs, katarina.karic@ftn.kg.ac.rs, sweta6r@gmail.com Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Вођење целокупне документације о образовно-васпитном процесу у школама Србије рађено је до…

Детаљније

Предузетничке и комуникационе компетенције: испреплетаност два конструкта  

Наука, настава, учење у измењеном друштвеном контексту (2021) (стр. 263-280) АУТОР(И): Лидија Златић, Драгана Бјекић Е-АДРЕСА: lzlatic@ptt.rs, dragana.bjekic@ftn.kg.ac.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У систему компетенција према образовној политици ЕУ предузетничке и комуникационе компетенције имају своја посебна места…

Детаљније