Категорија Наука, настава, учење у измењеном друштвеном контексту

Међународни научни скуп на Педагошком факултету у Ужицу (2011–2021): хронолошки преглед и будућа перспектива

Наука, настава, учење у измењеном друштвеном контексту (2021) (стр. 681-742) АУТОР(И): Јелена Стаматовић, Мирјана Стакић Е-АДРЕСА: jelena.stamatovic22@gmail.com, mirjanastakic073@gmail.com Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Рад се заснива на прегледу и дескрипцији садржаја десет монографија са међународних научних скупова који…

Детаљније

Емпиријски модел пријатељства предшколске дјеце у измијењеном контексту институционалног васпитања

Наука, настава, учење у измењеном друштвеном контексту (2021) (стр. 665-678) АУТОР(И): Сања М. Партало Е-АДРЕСА: sanja.partalo@ff.unibl.org Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Нашим истраживањем настојали смо утврдити и интер- претирати емпиријски модел пријатељства предшколске дјеце. На узорку предшколске дјеце…

Детаљније

Значај породице за развијање говорне културе деце предшколског  и ученика млађег школског узраста у измењеним условима рада

Наука, настава, учење у измењеном друштвеном контексту (2021) (стр. 651-664) АУТОР(И): Буба Д. Стојановић Е-АДРЕСА: bubast@pfvr.ni.ac.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Говор као социјална категорија проистиче из потребе детета да буде у контакту и комуницира са другима. На…

Детаљније

Инклузивна настава грађанског образовања у измијењеном друштвеном контексту

Наука, настава, учење у измењеном друштвеном контексту (2021) (стр. 627-648) АУТОР(И): Љиљана Јерковић, Миле Илић Е-АДРЕСА: ljiljana.jerkovic@ff.unibl.org, mile.ilic@ff.unibl.org Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Аутори полазе од научних сазнања да су крупне промјене у објективној стварности (геолошки и климатски…

Детаљније

Учење даровитих у измењеном друштвеном контексту

Наука, настава, учење у измењеном друштвеном контексту (2021) (стр. 615-626) АУТОР(И): Катарина Д. Чикош Е-АДРЕСА: kcikos95@gmail.com Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Пандемија коронавируса је проузроковала потпуну реор- ганизацију образовног система. Тако је целокупан процес образовања почео да се…

Детаљније

Универзални дизајн и приступачност игре у инклузивном окружењу

Наука, настава, учење у измењеном друштвеном контексту (2021) (стр. 601-614) АУТОР(И): Јасна Максимовић, Шпела Голубовић Е-АДРЕСА: jasnamaximovic@gmail.com, spela.golubovic@mf.uns.ac.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Захтев за приступачношћу и доступношћу различитих игровних активности знатно одређује квалитет ране инклузије деце са…

Детаљније

Физичка активност код деце и адолесцената са повишеним и високим крвним притиском

Наука, настава, учење у измењеном друштвеном контексту (2021) (стр. 593-600) АУТОР(И): Драган С. Радовановић Е-АДРЕСА: dragan.radovanovic@fsfv.ni.ac.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Вредност крвног притиска код деце узраста једне до 12 година заснива се на нормативној расподели крвног притиска…

Детаљније

Повезивање животног окружења деце и њиховог укључивања у хорове

Наука, настава, учење у измењеном друштвеном контексту (2021) (стр. 577-592) АУТОР(И): Матија Јенко, Барбара Копачин Е-АДРЕСА: matija.jenko@pef.upr.si, barbara.kopacin@pef.upr.si Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: На пољу истраживања подстицајног домаћег музичког окружења спроведено је подоста студија, које показују, да на…

Детаљније

Квалитет питања у ТВ школи у настави природе и друштва

Наука, настава, учење у измењеном друштвеном контексту (2021) (стр. 563-576) АУТОР(И): Јелена С. Лукић Е-АДРЕСА: jelena.lukic@uf.bg.ac.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Циљ рада је утврђивање квалитета ТВ часова Света око нас и Природе и друштва који су емитовани…

Детаљније

Studentsʼ Views on the Use of Information and Communication Technology and Experiential Learning in Science Lessons

Наука, настава, учење у измењеном друштвеном контексту (2021) (стр. 545-562) АУТОР(И): Polona Salober, Nastja Cotič, Darjo Žuljan Е-АДРЕСА: polona.salober@gmail.com, nastja.cotic@pef.upr.si, darjo.zuljan@pef.upr.si Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: In science classes, experiential work with concrete material is very important. Lessons…

Детаљније