Категорија 71

КЊИЖЕВНА СОЦИЈАЛИЗАЦИЈА И НАСТАВА КЊИЖЕВНОСТИ

Липар, 71 (2020), стр. 103-114 АУТОР: Марина M. Петровић Јилих Е-АДРЕСА: marinajulich@gmail.com Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Књижевност у школском и универзитетском систему не треба да се преноси само у виду традиционалних форми – фронталне наставе или наставног…

Детаљније

ДРУШТВЕНО-ПОЛИТИЧКИ ПРЕОБРАЖАЈ ПЕЛАГЕЕ ВЛАСОВЕ У ДРАМИ „МАЈКА“ БЕРТОЛТА БРЕХТА

Липар, 71 (2020), стр. 83-99 АУТОР: Јелена Ђ. Гојић Е-АДРЕСА: gojic.kg@gmail.com Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Иако рана драма Мајка Бертолта Брехта, једног од најутицајнијих драмских, лирских и филмских стваралаца у 20. веку, транспарентно осликава Брехтову друштвену ангажованост…

Детаљније

PERSONA DRAMATIS У ДРАМИ „ВИШЊИК“ АНТОНА ЧЕХОВА

Липар, 71 (2020), стр. 63-81 АУТОР: Јасмина Б. Тешовић Е-АДРЕСА: tesovicbjasmina@gmail.com Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У раду се бавимо тумачењем драме Вишњик (1901), последњег драмског комада који је Чехов написао, с освртом на необично драматуршко решење, када…

Детаљније

ЖИТИЈЕ И ПОДВИЗИ ПРАВЕДНОГ ЈОВА У КОНТЕКСТУ СТАРОЗАВЕТНЕ „КЊИГЕ О ЈОВУ“

Липар, 71 (2020), стр. 47-62 АУТОР: Емина С. Перић Комненовић Е-АДРЕСА: eminaperic1993@gmail.com Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Oсновни циљ истраживања представљеног у раду јесте откривање релацијa између обликовања сижеа, ликова и мотива у апокрифу Житије и подвизи праведног…

Детаљније

ИСТОРИЈСКИ КОНТЕКСТИ БИОМОЋИ У СЛИКАРСТВУ ФРЕНСИСА БЕЈКОНА И У ТЕОРИЈИ ПОСТСТРУКТУРАЛИСТА

Липар, 71 (2020), стр. 11-27 АУТОР: Александар М. Зарић Е-АДРЕСА: zaricaleksandar@ymail.com Download Full Pdf    DOI:10.46793 САЖЕТАК: Рађање биополитике и биополитичких техника у оквиру историјских епоха, од времена просветитељства до данас, важан је предмет савремених трансдисциплинарних анализа. Биополитика је интегрисана…

Детаљније

Липар 71 (2020)

Download Full Pdf     (doi:10.46793/LIPAR71) Студије  Александар М. Зарић, ИСТОРИЈСКИ КОНТЕКСТИ БИОМОЋИ У СЛИКАРСТВУ ФРЕНСИСА БЕЈКОНА И У ТЕОРИЈИ ПОСТСТРУКТУРАЛИСТА (doi:10.46793) Mladen D. Papaz, Ružica Zeljko-Zubac, KONTRASTIVNA ANALIZA AUTORSKIH  DIDASKALIJA U NOVINSKIM IZVJEŠTAJIMA  (doi:10.46793) Емина С. Перић Комненовић, ЖИТИЈЕ И ПОДВИЗИ ПРАВЕДНОГ ЈОВА У…

Детаљније