Категорија 71

БОЈАНА М. ВЕЉОВИЋ, „СИНТАКСА ГЛАГОЛСКИХ ОБЛИКА У ГОВОРУ ТУТИНА, НОВОГ ПАЗАРА И СЈЕНИЦЕ“, СРПСКИ ДИЈАЛЕКТОЛОШКИ ЗБОРНИК LXV/1, БЕОГРАД: СРПСКА АКАДЕМИЈА НАУКА И ИНСТИТУТ ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК САНУ, МОНОГРАФИЈА, 2018, 1-476

Липар, 71 (2020), стр. 313-316 АУТОР: Катарина З. Стевановић Е-АДРЕСА: katarina.stevanovic@filum.kg.ac.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793

Детаљније

УТИЦАЈ НОВИНАРСКОГ ЖАНРА НА ПРЕНОШЕЊЕ ТУЂЕГ ГОВОРА У НОВИНСКИ МЕДИЈ

Липар, 71 (2020), стр. 291-302 АУТОР: Катарина Г. Мијаљевић Е-АДРЕСА: katarina2402@gmail.com Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Укључивање туђих речи у ауторски дискурс је уствари преношење туђег говора. Да би пре- ношење туђег говора имало што већу експресивну вредност…

Детаљније

УТИЦАЈ СТЕРЕОТИПА НА УЧЕЊЕ ШПАНСКОГ ЈЕЗИКА

Липар, 71 (2020), стр. 281-290 АУТОР: Сандра Г. Миладиновић Е-АДРЕСА: sandramiladinovic@hotmail.com Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: С обзиром на то да савремена настава страних језика подразумева да језик и култура чине јединствену и неодвојиву целину, неопходно је да…

Детаљније

ФОРЕНЗИЧКО УТВРЂИВАЊЕ ИДЕНТИТЕТА НА ОСНОВУ ГЛАСА

Липар, 71 (2020), стр. 265-280 АУТОР: Марија С. Милосављевић Е-АДРЕСА: millosavljevic@gmail.com Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У раду се анализира значај примене форензичке фонетике у истражним и судским процесима, односно примене знања о језику у сврху решавања разних…

Детаљније

СЕМАНТИЧКА АНАЛИЗА ФРАЗЕОЛОШКИХ ЈЕДИНИЦА СА КОМПОНЕНТОМ „ВРАТА“ У СРПСКОМ И ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ

Липар, 71 (2020), стр. 255-264 АУТОР: Марија Н. Јаневска Е-АДРЕСА: janevska@filum.kg.ac.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК:  Предмет истраживања су фразеологизми из српског и енглеског језика који у свом саставу садрже компоненту врата / door. У раду је представљена…

Детаљније