Категорија Прикази

БОЈАНА М. ВЕЉОВИЋ, „СИНТАКСА ГЛАГОЛСКИХ ОБЛИКА У ГОВОРУ ТУТИНА, НОВОГ ПАЗАРА И СЈЕНИЦЕ“, СРПСКИ ДИЈАЛЕКТОЛОШКИ ЗБОРНИК LXV/1, БЕОГРАД: СРПСКА АКАДЕМИЈА НАУКА И ИНСТИТУТ ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК САНУ, МОНОГРАФИЈА, 2018, 1-476

Липар, 71 (2020), стр. 313-316 АУТОР: Катарина З. Стевановић Е-АДРЕСА: katarina.stevanovic@filum.kg.ac.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793

Детаљније