НАЧЕЛО ОДГОВОРНОСТИ У СИСТЕМУ ФИНАНСИЈСКОГ УПРАВЉАЊА

Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске Уније (2022)(стр. 803-813)

АУТОР(И): Миливоје Лапчевић

Е-АДРЕСА: 

Download Full Pdf  

DOI: 10.46793/UPSSX.803L

САЖЕТАК:

Начело одговорности у поступању финансијских управљача налази се у основи тежњи савремених администрација да своје активности у што је могуће већој мери учине доступним суду грађана, чијим интересима су те активности и подређене. У овом раду аутор ће покушати да акцентује у којој мери је доследност у поштовању начела одговорности од значаја у поступцима реформисања система финансијског управљања. Такође биће указано и на савремену садржину овог начела као и основне форме кроз које се одговорност јавно-финансијских управљача може посматрати и оцењивати у савременим финансијским системима.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

начело одговорности, буџетирање, учинци, финансијско управљање.

ЛИТЕРАТУРА:

 • Aguilar, P., Sánches-Cuenca, I., Performance or Representation? The Determinants of Voting in Complex Political Context, in: Maravall, J. M., Sánches-Cuenca, I., (eds.), Controlling Governments – Voters, Institutions and Accountability, Cambridge, 2008.
 • Behn, R. D., Rethinking Democratic Accountability, Washington, 2001.
 • Bovens, M., Public Accountability, in: Ferlie, E., Lynn, L. E., Politt, C. (eds.), The Oxford Handbook of Public Management, New York, 2015.
 • Buchanan, J. M., Politics without Romance: A Sketch of Positive Public Choice theory and Its Normative Implications, in: Buchanan, J. M., Tollison, R.D. (eds.), The Public Choice Theory II, Ann Arbor, 1996.
 • Gomez, B. T., Wilson, J. M., Cognitive Heterogeneity and Economic Voting: A Comparative Analysis of Four Democratic Electorates, American Journal of Political Science, Vol. 50, No. 1/2006.
 • Kraan, D. J., Budgetary Decision – A Public Choice Approach, Cambridge, 1996. King, D. S., The New Right: Politics, markets and Citizenship, Basinstoke,1987.
 • Cutt, J., Murray, V., Accountability and Effectiveness Evaluation in Non-Profit Organizations, London, 2000.
 • Лапчевић, М., Друштвено-политички значај екстерне јавне ревизије, Зборник радова: XXI век – век услуга и услужног права, књ. 5, Крагујевац, 2014.
 • Mueller, D. C., Public Choice: An Introduction, in: Rowley, C. K., Schneider, F., (eds.), The Encyclopedia of Public Choice, New York, 2004.
 • Mueller, D.C., Public Choice: A Survey, Journal of Economic Literature, Vol. 14, No. 2/76. Niskanene, W. A., Bureaucracy: Servant or Master?, London, 1973.
 • Plumptre, T. W., Beyond the Bottom Line in Government, Mcgill-Queens University Press, Montreal, 1991.
 • Romzek, B. S., Where the Buck Stops: Accountability in Reformed Public Organizations, in: Ingraham, P. W., Thompson, R .J., Sanders, R.P. (eds.), Transforming Government: Lesons from the Reinvention Laboratories, San Francisco, 1998.
 • Politt, C., Summa, H., Reflexive watchsdogs? How supreme audit institutions account for themselves, Public Administration, Vol. 75, No. 2/1997.
 • Fölscher, A., Budget Transparency – New Frontiers in Transparancy and Accountability, Transparency and Accountability Initiatives, London, 2010.
 • Frederickson, H. G., Smith, K. B, The public administration theory primer: Essentials of public policy and administration, Boulder, 2003.
 • Frederickson, H. G., How Politics Affects Public Programs, in: Cleary, R. E., Henry N., (еds.), Managing Public Programes: Balancing Politics, Beyond the Bottom Line in Government, Montreal, 1991.
 • Hurrelmann, A., Multilevel Legitimacy: Conceptualizing legitimacy Relationship between the EU and National Democracies, in: DeBardeleben, J., Hurrelmann, A. (eds.), Democratic Dilemas of Multilevel Governments: Legitimacy, Representations and Accountability in the European Union, New York, 2007.