АЛТЕРНАТИВНИ ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ У ЕУ И ОСВРТ НА СТАЊЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске Уније (2022)(стр. 783-801)

АУТОР(И): Јасмина Лабудовић Станковић

Е-АДРЕСА: 

Download Full Pdf  

DOI: 10.46793/UPSSX.783LS

САЖЕТАК:

Алтернативни инвестициони фондови припадају категорији институционалних инвеститора који своје активности заснивају на врло ризичним инвестиционим стратегијама. Послују широм света, посебно у тзв. offshore државама због погоднијег пореског третмана. У првом делу овог рада представљамо ове фондове у ЕУ, као и ризике које могу изазвати. У другом делу рада аутор говори о алтернативним инвестиционим фондовима у Републици Србији. Доношењем Закона о алтернативним инвестиционим фондовима 2019. године створени су услови за оснивање и делатност ових фондова. Разлози доношења закона су пре свега политички, али и потреба да се привуку инвеститори и подстакне развој домаћег тржишта капитала.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

алтернативни инвестициони фондови, друштва за управљање инвестиционим фондовима, тржиште капитала.

ЛИТЕРАТУРА:

 • Braut Filipović, M., Derenčinović Ruk, M., Grković, N., Alternative investment funds and their role in portfolio companies – state of art in Croatian law and practice, in: Mihanovic, D., Hunjet, A., Primorac, Ž. (editors), Economic and Social Development (Book of Proceedings), Zagreb, 2016.
 • Van der Veer, K., Levels, A., Lambert, C., et al., Developing macroprudential policy for alternative investment funds, ECB Occasional Paper, No. 202, Frankfurt, 2017.
 • Van Horne, J., Wachowicz, J., Osnove finansijskog menedžmenta, Zagreb, 2002.
 • Влада Републике Србије. Стратегија за развој тржишта капитала за период од 2021. до 2026. године, Сл. гласник РС, бр. 102/2021.
 • Dardanelli, G. T., Direct or Indirect Regulation of Hedge Funds: A European Dilemma, European Journal of Risk Regulation, 2011, vol 2, Issue 4.
 • Directive 2009/65/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to undertakings for collective investment in transferable securities (UCITS), L302/32.
 • Directive 2011/61/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on Alternative Investment Fund Managers and amending Directives 2003/41/EC and 2009/65/EC and Regulations (EC) No 1060/2009 and (EU) No 1095/2010, L174/1.
 • Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on markets in financial instruments and amending Directive 2002/92/EC and Directive 2011/61/EU, L 173/349.
 • Directive (EU) 2021/338 of the European Parliament and of the Council of 16 February 2021 amending Directive 2014/65/EU as regards information requirements, product governance and position limits, and Directives 2013/36/EU and (EU) 2019/878 as regards their application to investment firms, to help the recovery from the COVID-19 crisis, L 68/14.
 • Domina Repiquet, M., Regulatory Competition in European Partnership Law: a Case of Alternative Investment Funds, Amsterdam Law Forum, 2018, 10(1).
 • EFAMA, Fact Book, 2022.
 • European Commission, Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directives 2011/61/EU and 2009/65/EC as regards delegation arrangements, liquidity risk management, supervisory reporting, provision of depositary and custody services and loan origination by alternative investment funds, Brussels, 25.11.2021, COM (2021) 721 final, 2021/0376 (COD).
 • European Court of Auditors, Investment funds, EU actions have not yet created a true single market benefiting investors, special report, 2022.
 • Закон о алтернативним инвестиционим фондовима, Сл. гласник РС, бр. 73/2019.
 • Закон о отвореним инвестиционим фондовима са јавном понудом, Сл. гласник РС, бр. 73/2019.
 • Закон о тржишту капитала, Сл. гласник РС, бр. 129/2021.
 • Лабудовић Станковић, Ј., Приватни инвестициони фондови, у: Мићовић, М. (уредник),
 • Слобода пружања услуга и правна сигурност, Крагујевац, 2019.
 • Лабудовић Станковић, Ј., Финансијска тржишта Европе – преглед и анализа, Крагујевац, 2012.
 • Lehecka, G., Ubl, E., Analyzing the systemic risks of alternative investment funds based on AIFMD reporting: a primer, Financial stability report, Oesterreichsche Nationalbank, 2015.