ПРОМЕНЕ У КАПИТАЛИЗМУ И ЊИХОВ УТИЦАЈ НА КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ

Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске Уније (2022)(стр. 771-781)

АУТОР(И): Нада Тодоровић

Е-АДРЕСА: 

Download Full Pdf  

DOI: 10.46793/UPSSX.771T

САЖЕТАК:

У савременој економској литератури и пракси, разликујемо неколико појавних облика капитализма: класични (либерални) капитализам, капитализам социјалне демократије, породични капитализам, неолиберални капитализам са профитном оријентацијом. Новија теоријска разматрања и емпиријска истраживања, савремени капитализам виде кроз два преовлађујућа облика: либерално-меритократски капитализам који одликује Запад и политички (ауторитарни) капитализам (Кина, Русија и још неки делови Азије и Африке).

Привредни развој капитализма и корпоративно управљање међусобно су повезани, прожимају се, па је некада корпоративна регулатива у служби привредног развоја и раста инвестиција, а некада сам раст условљава промену корпоративне регулативе. Трансформација капитализма условљава трансформацију модела корпоративног управљања. Корпоративно управљање у савременом свету одликују глобалне управљачке структуре.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

капитализам, корпоративно управљање, привредни развој, глобално управљање.

ЛИТЕРАТУРА:

  • Безос, Џ., Сабрани списи, смишљајте и истражујте, 2021.
  • Bowles, S., Gintis, H., Democracy and Capitalism: Property, Community and the Contradiction of Modern Social Thought, New York: Basic Books, 1986.
  • Васиљевић, С. М., Корпоративно управљање, Изабране теме, Београд, 2013.
  • Вукадин, Е., Економска политика, Београд, 2007. Galbraith, J. K., Економија у перспективи, Загреб, 1995.
  • Engels, W., Капитализам и његове кризе: о злоупотреби новца и беди финансијских тржишта, уредио Ж. Ристић, Београд, 2000.
  • Enriques, I., Volpin, P., Corporate Governance Reforms to Continental Europe, European Corporate Governance, Edited by Clarke, T., Chanlat, J. F., 2009.
  • Khanna, S. V., Corporate Law and Economic Development, Comparative Corporate Governance, Afsharipour, A., Gelter, M., 2021.
  • Милановић, Б., Капитализам, сам;Будућност система који влада светом, Нови Сад, 2021.
  • Owen, G., Kirchmaier, T., Grant, J., Corporate Governance in the US and Europe – Where Are We Now, Palgrave Macmillan, New York, 2006.
  • Williams, A. C., Comparative and Transnational Developments in Corporate Social Responsibility, Comparative Corporate Governance, Afsharipour, A., Gelter, M., 2021.