Analiza uticaja ispada proizvodnih jedinica u TENT A i B na gubitke u prenosnom sistemu Srbije / Analysis of the Impact of Production Unit Outages in TENT a and B on Losses in the Transmission System of Serbia

Energija, ekonomija, ekologija, 4, XXIV, 2022, (str. 75-79)

АУТОР(И): Kovica Bibić, Ivana Stamenić, Tomislav Rajić

Е-АДРЕСА: kovica.bibic@ems.rs

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/EEE22-4.75B

САЖЕТАК:

U radu je analiziran uticaj ispada velikih prizvodnih jedinica u elektroenergetskom sistemu Srbije. U decembru 2021. godine, došlo je do ispada najvećih termo kapaciteta – termoelektrana Nikola Tesla A i B. U isto vreme, vetrogeneratori nisu proizvodili veliku snagu, zbog nepovoljnih vremenskih prilika, odnosno male brzine vetra. Pri tome, ukupni instalisani kapaciteti vetroelektrana, u Srbiji, nisu veliki. Kako bi se nadomestii nedostaci, bilo je potrebno uvoziti električnu energiju. Sve navedeno, imalo je za posledicu promenu tokova snaga po granama elektroenergetske mreže. Uvozom električne energije, znatno se povećava razdaljina između izvora električne energije i potrošača. To vodi do zaključka da će doći do promene ukupnih gubitaka električne energije u sistemu. Rad analizira, koliko bi bili gubici u elektroenergetskom sistemu kada bi Termoelektrane Nikola Tesla A i B bile u pogonu i koliki bi bili gubici da su vetroelektrane radile punim kapacitetom.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

proizvodna jedinica, gubici, tokovi snage

ЛИТЕРАТУРА: