Optimalno planiranje balansne rezerve za pokrivanje debalansa u proizvodnji vetroelektrana u Južnom Banatu / Optimal Planning of Reserve for Balancing Wind Power Production in South Banat

Energija, ekonomija, ekologija, 4, XXIV, 2022, (str. 38-46)

АУТОР(И): Milica Radovanović, Željko Đurišić

Е-АДРЕСА: milica.radovanovic@ems.rs

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/EEE22-4.38R

САЖЕТАК:

Problem balansiranja varijabilnih obnovljivih izvora energije predstavlja jedan od ključnih problema integracije obnovljivih izvora u elektroenergetski sistem. U radu je izvršena statistička analiza zavisnosti greške u predikciji proizvodnje vetroelektrana u regionu Južnog Banata od prognozirane snage. Na osnovu sprovedene analize utvrđeno je da postoji značajan prostor za optimizaciju planiranog nivoa balansne rezerve na gore i na dole u zavisnosti od relativne vrednosti prognozirane snage vetroelektrana. Osnovni doprinos rada je predlog metodologije za proračun potrebne balansne rezerve u eletkroenergetskom sistemu Srbije za dan unapred za postojeće stanje instalisanih vetroelektrana koje su priključene na prenosnu mrežu. Praktični značaj i korist od predložene metodologije imaju sve zainteresovane strane, vlasnik vetroelektrane koji može planirati potrebni zakup balansnih kapaciteta, operator prenosnog sistema koji može planirati nesigurnosti u proizvodnji vetroelektrana i balansno odgovorna strana koja treba da planira balansne kapacitete.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

balansiranje, rezerva, varijabilni obnovljivi izvori

ЛИТЕРАТУРА: