Potencijal energije sunca i vetra za strateško planiranјe dekarbonizacije proizvodnјe električne energije u Srbiji / Solar and Wind Energy Potential for Strategic Planning of Decarbonisation of Electricity Production in Serbia

Energija, ekonomija, ekologija, 4, XXIV, 2022, (str. 1-11)

АУТОР(И): Željko Đurišić, Bojana Škrbić

Е-АДРЕСА: djurisic@etf.rs

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/EEE22-4.01D

САЖЕТАК:

Postojeća struktura proizvodnje električne energije u Srbiji nije održiva i potrebno je sagledati mogućnosti dekarbonizacije proizvodnje električne energije u budućnosti. Obnovljivi izvori energije predstavljaju jedini održiv resurs za sprovođenje strategije dekarbonizacije. U ovom radu su prikazani rezultati istraživanja potencijala energije sunca i vetra na teritoriji Republike Srbije. Prikazana je prostorna disperzivnost ovih izvora i procenjen je energetski potencijal za svaki region. Na osnovu raspoloživih globalnih baza podataka sagledan je potencijal i definisana moguća instalisana snaga i godišnja proizvodnja električne energije za svaki region. Zaključeno je da tehnički iskoristiv potencijal energije vetra na teritoriji Republike Srbije (bez KiM) iznosi oko 11,500 MW iz kojeg bi se moglo proizvesti oko 29,5 TWh električne energije godišnje. Tehnički iskoristiv solarni potencijal u Srbiji je procenjen na oko 24 GWp, od kojih je oko polovina na krovnim površinama. Procenjena proizvodnja električne energije iz solarnih kapaciteta je oko 30,5 TWh godišnje.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

energija sunca, energija vetra, proizvodnja električne energije, dekarbonizacija, energetska strategija

ЛИТЕРАТУРА: