Povećanje učešća obnovljivih izvora energije u sistemima za daljinsko grejanje / Increasing the Share of Renewable Energy Sources in District Heating Systems

Energija, ekonomija, ekologija, 2, XXIV, 2022, (str. 61-67)

АУТОР(И): Aleksandar Latinović, Milan Đorđević, Dragan Surudžić, Vladimir Šiljkut

Е-АДРЕСА: aleksandar.latinovic@eps.rs

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/EEE22-2.61L

САЖЕТАК:

U ovom radu je prikazan i obrazložen predlog moguće reorganizacije daljinskog grejanja u Republici Srbiji (RS), u cilju povećanja njegove efikasnosti, kao i predlog uvođenja samoodrživog sistema podsticaja za ulaganja u infrastrukturu i toplotne sisteme koji koriste obnovljive izvore energije (OIE). Cilj je smanjenje obima korišćenja neobnovljivih izvora energije, radi manjeg zagađenja životne sredine, kao i smanjenje udela električne energije koja se koristi za zagrevanje prostorija. Na taj način bi se relaksirao i elektroenergetski sistem (EES) i povećao stepen iskorišćenja primarne energije, izbegavanjem njene konverzije u električnu a zatim električne u toplotnu energiju. Kao uporedni primer primenjivosti predloga reorganizacije, u radu su izložena iskustva iz procesa reorganizacije elektroenergetskog sektora u Republici Srbiji. U okviru iznetog predloga sistema podsticaja, dati su opisi metoda koje su neophodne za uspostavljanje jednog takvog sistema. Prihvatanje i realizacija ovih predloga doprineli bi povećanju učešća OIE u sistemima za daljinsko grejanje i rezultirali postizanjem pomenutih, pozitivnih efekata od šireg društvenog uticaja i značaja.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

biomasa, obnovljivi izvori energije, sistemi daljinskog grejanja, toplotna energija

ЛИТЕРАТУРА: