Koncept prediktivnog održavanja 4.0 (PdM) u energetici – konekcija sa budućom primenom Industrije 5.0 / The Concept of Predictive Maintenance 4.0 (PdM) in Energy Sector – Connection with Future Application of Industry 5.0

Energija, ekonomija, ekologija, 2, XXIV, 2022, (str. 54-60)

АУТОР(И): Predrag Jovančić, Dragan Ignjatović, Stevan Đenadić, Miloš Tanasijević, Filip Miletić

Е-АДРЕСА: predrag.jovancic@rgf.bg.ac.rs

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/EEE22-2.54J

САЖЕТАК:

Četvrtu industrijsku revoluciju – Industrija 4.0 karakteriše upotreba cyber-fizičkih sistema. Da bi se postigla optimalna strategija održavanja (ali i proizvodnje), neophodno je razviti sisteme koji podržavaju napredne inteligentne sisteme održavanja ili tehnologije pametnog održavanja. Iz toga su proizašli postulati Prediktivnog održavanja 4.0 koji definišu veoma blisku budućnost u oblasti održavanja tehničkih sistema. Prediktivno održavanje 4.0 uključuje iskorišćenje snage veštačke inteligencije za stvaranje stalnog uvida u otkrivanje uzroka i anomalija u radu opreme, koje se ne otkrivaju kognitivnim moćima. Drugim rečima, Prediktivno održavanje 4.0 daje mogućnost da se predvidi ono šta je ranije bilo nepredvidivo. Industrija 5.0  se fokusira na povratak ljudskih ruku i umova u industrijski okvir, odnosno čovek i mašina međusobno usklađuju i pronalaze načine da rade zajedno kako bi poboljšali efikasnost proizvodnje/ održavanja.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

energetika, prediktivno održavanje 4.0, industrija 4.0, industrija 5.0

ЛИТЕРАТУРА: