Monitoring efikasnosti hidroelektrana kroz parametre SKADA sistema / Monitoring of the Hydropower Plants Efficiency through SCADA Parameters

Energija, ekonomija, ekologija, 2, XXIV, 2022, (str. 28-32)

АУТОР(И): Jovan Ilić, Aleksandar Latinović, Dejan Ostojić

Е-АДРЕСА: jovan.ilic@eps.rs

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/EEE22-2.28I

САЖЕТАК:

Savremeni pristup modernizaciji energetskih kapaciteta u hidroenergetskom sektoru JP Elektroprivreda Srbije (EPS) je viđen kroz intenzivne revitalizacije i izgradnju novih hidroelektrana (HE). Iako su navedeni prioriteti definisani kao dugoročni planovi, i dalje postoji mogućnost optimizacije radnih režima postojećih HE. Stručni tim EPS-a je nakon nekoliko meseci rada i istraživanja pripremio mesečne izveštaje koji sadrži operativne parametre hidroelektrane. U ovom radu, kao primer, istraživani parametri i rezultati za jedan agregat HE Đerdap 1 (eng. Iron Gate I/rom. Portile de Fier I) su prikazani. Generalno, u trenutnoj fazi istraživanja, mesečni izveštaj je pripremljen i sadrži arhivirane podatke (kote gornje i donje vode, snage i protoke agregata) i zajedno sa podacima o topografskim dijagramima turbina, gubicima u dovodno-odvodnim organima, generatoru i sl. definisani su izlazni parametri. Izlazni parametri koji se razmatraju i prikazuju u ovom radu su stepen korisnosti turbine i generatora, odnosno agregata, i gubici u radu sa kotom gornje vode nižom od maksimalne radne kote. Osnovni parametri agregata i cele hidroelektrane su preuzeti iz SKADA sistema, osrednjeni na minutnom nivou i prikazani za period od jednog meseca.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

optimizacija, SKADA, efikasnost, hidroelektrane, radni režimi

ЛИТЕРАТУРА:

 • Divac, D., Milivojević, N., Obradović, D., Đurić, J.: Hydro-Information System HPP Iron Gate 1, Contract with the Institute for the Development of Water Resources Jaroslav Černi, Belgrade, 2017.
 • Božić, I., Petović, V. index tests of revitalized kaplan turbine with the aim of optimising the hydro-aggregate, in Proc. International Conference Power Plants 2018, Zlatibor, Serbia, 2018
 • Divac, D., Milivojević, N., Stojković, M. Hydro-Information System Drina, Contract with the Institute for the development of water resources Jaroslav Černi, 2016.
 • Stojković, M., Đurić, J., Simić, Z. Implementacija hidroinformacionog sistema Vlasina, Contract with the Institute for the Development of Water Resources Jaroslav Černi, Belgrade, 2017.
 • Božić, I., Jovanović, R., Ilić, J., Petković, A. Intra-station optimization of the working regimes in the system of Vlasinske HPPs, Contract with the University of Belgrade Faculty of Mechanical Engineering/Hidromaškonsalting, Belgrade, 2018.
 • Božić, I., Jovanović, R., Ribar, Z., Ilić, J. Indeksna ispitivanja cevne turbine HE Iron Gate 2 u cilju utvrđivanja relativnog stepena korisnosti i provere kombinatorske veze na jednom neto padu, Contract with the University of Belgrade Faculty of Mechanical Engineering, Belgrade, 2018.
 • Nikolić, M. Development of the software for joint regulation of active power, Contract with the IMP – Automatika, Belgrade, 2020.
 • Benišek, M. Hidraulične turbine – drugo i dopunjeno izdanje, University of Belgrade Faculty of Mechanical Engineering, Belgrade, 2020.
 • Božić, I. Hidraulične turbine – Praktični primeri sa izvodima iz teorije, Univеrzitеt u Bеоgrаdu Маšinski fаkultеt, Beograd, 2017.
 • Chaudhry, H. Applied hydraulic transients, Springer, 2014.
 • Wylie, B., Streeter, L. Fluid transients in systems, Prentice Hall, 1993.
 • IEC 60193:2019: Hydraulic turbines, storage pumps and pump-turbines – Model acceptance tests, International Electrotechnical Commission, Geneva, 2019. https://standards.iteh.ai/catalog/standards/clc/e918627c-2409-4f4b-8bcd-a274fd04768d/en-iec-60193-2019 [pristupljeno 15.03.2022]
 • HUPX Hungarian Power Exchange Company Limited by Shares, https://hupx.hu/en/ [pristupljeno 04.02.2022]