Analiza potencijala za uvođenje sistema pametnih mreža u Bosni i Hercegovini

Energija, ekonomija, ekologija, 3, 2021, (str. 61-65)

АУТОР(И): Jasmina Imamović, Sanda Midžić Kurtagić, Esma Manić

Е-АДРЕСА: jasmina.imamovic@enova.ba, esma.manic@cener21ba

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/EEE21-3.61I

САЖЕТАК:

U radu je prikazana analiza postojećeg stanja u pogledu razvoja elektrodistributivne mreže i potencijala za razvoj pametne mreže u odabranoj pilot regiji Bosne i Hercegovine. Osim procjene okvira politike, u opseg analize uključeno je nekoliko kriterija zasnovanih na indikatorima: udio obnovljive energije i obnovljive energije kao distribuiranog energijskog resursa, ukupan udio distribuiranih energijskih resursa, broj instalisanih pametnih brojila za mjerenje potrošnje električne energije, broj stanica za punjenje električnih vozila, kapaciteti za skladištenje energije i tehnološki razvoj. Ukupna analiza procjene urađena je normalizacijom izračunatih vrijednosti indikatora na skali od 1-5. Indikatori su pokazali da je sektor pametnih mreža u Regiji trenutno nedovoljno razvijen.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

pametna mreža, energijska sigurnost, obnovljivi izvori energije, pametna brojila, distribuirani energijski resursi.

ЛИТЕРАТУРА: