Категорија 3 XXIII

Analiza zahteva za korišćenje otpadne drvne i biljne biomase u Srbiji u energetske svrhe

Energija, ekonomija, ekologija, 3, 2021, (str. 80-84) АУТОР(И): Srećko Ćurčić, Milan Vesković, Momčilo Vujičić Е-АДРЕСА: srecko.curcic@ftn.kg.ac.rs, milan.veskovic@ftn.kg.ac.rs, momcilo.vujicic@ftn.kg.ac.rs  Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Korišćenje otpadne drvne  i poljoprivredne biomase kao obnovljivih izvora energije, poslednjih godina predstavlja praktičan i…

Детаљније

Pametna i socijalno odgovorna energetska tranzicija u regionima sa intenzivnom eksploatacijom uglja

Energija, ekonomija, ekologija, 3, 2021, (str. 73-79) АУТОР(И): Jasmina Mandić Lukić, Đorđina Milovanović, Maja Stipić, Sanja Petrović Bećirović, Radoslav Raković, Brankica Popović Zdravković, Miodrag Životić Е-АДРЕСА: jmlukic@ep-entel.com, djmilovanovic@ep-entel.com, spetrovic@ep-entel.com, rrakovic@ep-entel.com, bpopovic@ep-entel.com, mzivotic@ep-entel.com Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Suočena…

Детаљније

Energetska politika kao faktor održivog razvoja

Energija, ekonomija, ekologija, 3, 2021, (str. 66-72) АУТОР(И): Gojko Rikalović, Bojan Vračarević, Dejan Molnar Е-АДРЕСА: gojko.rikalovic@ekof.bg.ac.rs, bojanvracarevic@gmail.com, dejan.molnar@ekof.bg.ac.rs  Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Tržište energije karakterišu značajne nesavršenosti. Negativni eksterni efekti, i ostale nesavršenosti tržišta imaju, između ostalog,…

Детаљније

Pоbоlјšаnjе prеdikciје prоizvоdnjе vеtrоеlеktrаnа u Јužnоm Bаnаtu kоmbinоvаnjеm pојеdinаčnih prоgnоzа pоmоću mоdеlа vеštаčkе intеligеnciје

Energija, ekonomija, ekologija, 3, 2021, (str. 54-60) АУТОР(И): Мilicа Kоprivicа, Žеlјkо Đurišić Е-АДРЕСА: milica.koprivica@ems.rs, djurisic@etf.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Prеdikciја prоizvоdnjе vеtrоеlеktrаnа zа dаn unаprеd је оd klјučnоg znаčаја zа оptimаlnо аngаžоvаnjе аgrеgаtа i minimizаciјu trоškоvа bаlаnsirаnjа…

Детаљније

Određivanje optimalnih nagibnih uglova fotonaponskih panela uz uvažavanje smanjenja direktne komponente iradijacije usled efekata senki u fotonaponskim sistemima

Energija, ekonomija, ekologija, 3, 2021, (str. 45-53) АУТОР(И): Nikola Krstić, Dardan Klimenta, Dragan Tasić, Dragana Radosavljević Е-АДРЕСА: nikola.krstic@elfak.ni.ac.rs, dardan.klimenta@pr.ac.rs, dragan.tasic@elfak.ni.ac.rs, dragana.radosavljevic@pr.ac.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: U ovom radu se razmatra uticaj nagibnog ugla fotonaponskih (PV) panela na…

Детаљније

Analiza ekonomske opravdanosti investiranja u solarnu elektranu sa vertikalno postavljenim bifacijalnim fotonaponskim modulima u perspektivnim uslovima slobodnog tržišta

Energija, ekonomija, ekologija, 3, 2021, (str. 37-44) АУТОР(И): Đorđe Lazović, Kristina Džodić, Željko Đurišić Е-АДРЕСА: lazovic@gmail.com, kristinadz@gmail.com, djurisic@etf.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Po isteku državnih podsticajnih mera za integraciju obnovljivih izvora energije, isplativost investiranja u solarne elektrane…

Детаљније

Influence of Particular Design Parameters of Radial Guide Vane Cascades on Their Hydraulic Performance at Variable Speed Operated Francis Turbines

Energija, ekonomija, ekologija, 3, 2021, (str. 31-36) АУТОР(И): Filip Stojkovski, Zoran Markov Е-АДРЕСА: filip_stojkovski@outlook.com, zoran.markov@mf.edu.mk  Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: The design of radial blade cascades, with the intent to become turbine guide vanes, lies in the basis…

Детаљније

Multisektorski pristup u tranziciji prema niskougljičnom razvoju i ciljevima Zelenog akcionog plana EU – iskustva Republike Hrvatske

Energija, ekonomija, ekologija, 3, 2021, (str. 26-35) АУТОР(И): Vladimir Jelavić, Valentina Delija-Ružić Е-АДРЕСА:  vladimir.jelavic@ekonerg.hr, valentina.delija@ekonerg.hr Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: U radu će se opisati multisektorski pristup u izradi dugoročnih planskih dokumenata kroz primjer izrade podloga za Strategiju…

Детаљније