Integrisani sistem za monitoring i upravljanje Data Centra napajanog iz obnovljivih izvora energije

Energija, ekonomija, ekologija, 3, 2021, (str. 18-25)

АУТОР(И): Ivan Vujović, Darko Šošić, Željko Đurišić

Е-АДРЕСА: ivanvu@t-com.me, sosic@etf.rs, djurisic@etf.rs

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/EEE21-3.18V

САЖЕТАК:

Izgradnjom sve većih Data Centara (DC-a) povećava se i kompleksnost sistema koji ih sačinjavaju, što dovodi do zahtjeva da se nadgledanje rada i upravljanje funkcionalnostima pojedinačnih sistema vrši upotrebom jednog, zajedničkog sistema za monitoring i upravljanje. U radu je dat pregled i opisane uloge sistema koji se implementiraju u DC-ima nivoa 5. Poseban naglasak je na sopstvenim obnovljivim izvorima energije (OIE) i postrojenjima koja ih povezuju sa Elektroenergetskim sistemom (EES-om), odnosno objektom DC-a. Za kvalitetno praćenje vrijednosti parametara pojedinačnih elemenata sistema i sistema uopšte, kao i cijelog DC-a, potrebno je dizajnirati jedinstvenu centralizovanu bazu podataka koja će se popunjavati podacima o mjerenjima definisanih parametara. Da bi takva baza vršila svoju funkciju neophodna je implementacija hardvera sa serverskim elementima i sistemima za skladištenje podataka kao osnove na kojoj se instalira virtuelna platforma. Podaci se, iz svih bitnih elemenata sistema, šalju do centralizovane baze podataka upotrebom računarske mreže. Sami elementi sistema treba da sadrže mrežne kartice, odnosno kontrolere čija je uloga prosljeđivanje rezultata mjerenja vrijednosti definisanih veličina u Internet Protokol (IP) paketskom formatu do centralne lokacije. Podaci se, u pogodnom obliku, prikazuju na sistemu za monitoring rada sistema. Isti podaci se šalju i sistemu za upravljanje koji, na osnovu vrijednosti pojedinih parametara, vrši upravljanje elementima sistema. Rad sadrži predlog proširenja funkcionalnosti postojećih sistema za monitoring i upravljanje na elemente OIE, kao i elemente elektroenergetskih razvodnih postrojenja (RP-a). U radu su dati primjeri upotrebe jednog nekomercijalnog sistema za monitoring i upravljanje.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

Data Centar, baza podataka, monitoring, upravljanje, obnovljivi izvori energije

ЛИТЕРАТУРА:

 • Geng, H. Data Center Handbook, Amica Association, Palo Alto, CA, USA, John Wiley & Sons, New Jersey, 2015.
 • Postel, Request for Comments: 791 – Internet Protocol, Network Working Group, IETF, 1981.
 • Postel, Request for Comments: 792 – Internet Control Message Protocol, Network Working Group, IETF, 1981.
 • Case, J., Fedor, M., Schoffstall, M., Davin, Request for Comments: 1157 – A Simple Network Management Protocol (SNMP), Network Working Group, IETF, 1990.
 • Presuhn, R., McCloghrie, K., Rose, M., Waldbusser, Request for Comments: 3418 – Management Information Base (MIB) for the Simple Network Management Protocol (SNMP), Network Working Group, IETF, 2002.
 • Beaudet, et al., Uninterruptible Power Supplies – European Guide, European Committee of Manufacturers of Electrical Machines and Power Electronics (CEMEP), 2008.
 • Dai, J., Ohadi, M., Das, D., Pecht, M. Optimum Cooling of Data CentersAplication of risk assessment and mitigation techniques, Springer, New York, 2014.
 • Niemann, J., Brown, K., Avelar, V. Impact of Hot and Cold Aisle
  Containment on Data Center Temperature and Efficiency
  , Revision 2, Schneider Electric Data Center Science Center, White Paper135, pp 1-14, 2011. http://www.facilitiesnet.com/whitepapers/pdfs/APC_011112.pdf [pristupljeno 15.03.2020]
 • Zhang, H., Shao S., Xu, H., Zou, H., Tian, C. Free cooling of data centers: A review, Renewable and Sustainable Energy Reviews, Vol. 35, pp. 171-182, 2014. https://doi.org/10.1016/j.rser.2014.04.017 [pristupljeno 18.03.2020]
 • Switch Offers the World’s Only Tier 5® Platinum Data Centers, https://www.switch.com/tier-5/ [pristupljeno 18.03.2020]
 • Đurišić, Ž. Vjetroelektrane, Akademska misao, Beograd, 2019.
 • Mikulović, J., Đurišić, Ž. Solarna energetika, Akademska misao, Beograd, 2019.
 • Stankov, S., Arsić, S. Karakteristike dizel električnih agregata, primena, izbor, održavanje, in Proc. Međunarodni kongres o procesnoj industriji – Procesing ’12, SMEITS 2012, Beograd, Vol. 25, No. 1, 2012.
 • Stojković, Z. Monitoring i dijagnostika visokonaponskih postrojenja – Predavanja, Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2019.
 • Zabbix Manual, https://www.zabbix.com/documentation/current/manual [pristupljeno 18.03.2020]
 • GRVEP wind turbine monitoring, http://www.grvcp.lv/en/wind-turbine-monitoring-z-scada/ [pristupljeno 18.03.2020]