Električni automobil sa integrisanim fotonaponskim sistemom

Energija, ekonomija, ekologija, 1-2 (2020), (str. 160-166)

АУТОР(И): Vladimir Antonijević, Željko Đurišić

Е-АДРЕСА: djurisic@etf.rs, av193270m@student.etf.bg.ac.rs

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/EEE20-1-2.160A

САЖЕТАК:

Rad se bavi modelovanjem i analizom efekata integracije fotonaponskih sistema u elemente karoserije električnih vozila. Cilj rada je bio da se sagledaju kapaciteti, mogućnosti i efekti lokalne proizvodnje električne energije kod realnih električnih automobila. S obzirom na složenu geometriju vozila i njegovu mobilnost, ovaj zadatak je predstavljao relativno kompleksan inženjerski izazov. Razvijen je matematički model u softveru MATLAB koji omogućava procenu vremenskog dijagrama proizvodnje fotonaponskih panela integrisanih u pokretne objekte složene geometrije. Na osnovu realnih mernih podataka o iradijaciji za više lokacija u Srbiji izvršene su analize i proračunati energetski bilansi električnih vozila sa i bez integrisanih fotonaponskih panela u karoseriju automobila. Rezultati rada pokazuju ekonomsku opravdanost primene ovog rešenja u automobilskoj industriji. Osim lokalne proizvodnje čiste energije, postižu se i efekti povećane autonomije vozila i veći domet, ređe posećivanje stanice za punjenje, manja zavisnost i manji uticaj vozila na EES.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

fotonaponski sistemi, električna vozila, dinamički model, lokalna proizvodnja

ЛИТЕРАТУРА:

  • Directive 2009/28/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the promotion of the use of energy from renewable sources and amending and subsequently repealing Directives 2001/77/EC and 2003/30/EC
  • Ottorino Veneri, Technologies and Applications for Smart Charging of Electric and Plug-in Hybrid Vehicles, Springer, 2017.
  • https://sonomotors.com/
  • https://lightyear.one/