Uticaj solarne elektrane na kvalitet električne energije u niskonaponskoj distributivnoj mreži

Energija, ekonomija, ekologija, 1-2 (2020), (str. 137-144)

АУТОР(И): Hidajet Salkić, Amir Softić, Amer Salkić

Е-АДРЕСА: h.salkic@epbih.ba, a.softic@epbih.ba, salkicamer@gmail.com

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/EEE20-1-2.137S

САЖЕТАК:

Elektroenergetski sistem kao jedan integralni sistem proizvodnje, prenosa, distribucije i potrošnje električne energije predstavlja jedan od najsloženijih tehnoekonomskih sistema današnjice. Na kvalitet napona elektroenergetske mreže utiču potrošači, s tim da i mreža, takođe, ima uticaj na potrošače. Svi poremećaji u mreži mogu narušiti rad mreže i uticati na rad potrošača, kao i smanjiti stepen efikasnosti i radni vijek ili čak ozbiljno oštetiti mrežu. Broj potrošača se svakodnevno povećava, a isto tako je sve veći udio potrošača koji generišu smetnje u mreži i istovremeno su osjetljivi na njih. Navedene okolnosti nameću potrebu za učestalim monitoringom mreže, te analiza kvaliteta električne energije nije neopravdan trošak, već izuzetno bitna i isplativa investicija. Kvalitet električne energije, kao dio ukupnog kvaliteta snabdijevanja potrošača električnom energijom, u deregulisanim uslovima liberalnog tržišta električne energije, postaje značajan regulacioni parametar za operatore mreže i značajan ugovorni parametar na tržištu električne energije. Operatori mreže dužni su uspostaviti sistem pojedinačnih mjerenja i sistem trajnog nadziranja parametara kvaliteta električne energije radi utvrđivanja stanja i poboljšanja parametara do normiranog nivoa. Tehnički parametri se određuju preporukama koje se donose na međunarodnom nivou i mogu, ali ne moraju, biti zakonski obavezujuće. Održavanje određenog nivoa kvaliteta napona u nekoj tački mreže je obaveza distributera električne energije. Ovaj zadatak distributer izvršava ograničavanjem negativnog povratnog djelovanja proizvođača/potrošača na mrežu. Dakle, svaki proizvođač/potrošač električne energije je dužan svoja negativna povratna djelovanja (injektovanje viših harmonika, uzimanje jalove snage, emisija flikera i nesimetrije opterećenja) svesti na propisane, unaprijed dogovorene, granične vrijednosti. Postoje mnoge norme koje opisuju kvalitet električne energije, ali u Evropi je najpoznatija EN50160 (izdata od strane CENLEC-a). U ovom radu je predstavljen pristup mjerenju kvaliteta napona na mjestu predaje elektriĉne energije iz distribuiranog izvora u distributivnu mrežu sa aspekta ograničavanja negativnog povratnog uticaja distribuiranog izvora na kvalitet napona.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

kvalitet električne energije, distribuirani izvor, tehnički parametri, solarna elektrana, EN50160

ЛИТЕРАТУРА:

 • J. Stones, A. Collinson, “Power quality”, Power Engineering Journal, vol. 15 (2), 2001, pp. 58-64.
 • R. Ghandehari, A. Jalilian, “Economical impacts of power quality in power systems”, 39th International Universities Power Engineering Conference (UPEC 2004) IEEE, vol 2, 6-8 September 2004, pp. 893-897.
 • A. Thapar, T.K. Saha, Y.D. Zhao, (2004). “Investigation of power quality categorisation and simulating its impact on sensitive electronic equipment”, IEEE Power Engineering Society General Meeting, vol. 1, 6-10 June 2004, pp. 528-533.
 • R.C. Sermon, “An overview of power quality standards and guidelines from the end-user’s point-ofview”, IEEE Rural Electric Power Conference, 8-10 May 2005, B1/1-B1/5.
 • A. Bijedić, H. Salkić, “The Analysis of the Impact on Electrical Energy Quality of Small Solar Plant in Trial Period”, IREE-International Review of Electrical Engineering, vol. 9, February 2014, pp.121-126.
 • A. Softić, Š. Gruhonjić Ferhatbegović, H. Salkić, I. Divković, H. Imamović, „Analiza uticaja solarne elektrane na distributivnu mrežu“, XI Savjetovanje BH CIGRE, 15- 19.9.2013, Neum, BiH, STK C5
 • J. Rivier, T. Gomez, “A conceptual framework for power quality regulation”, Ninth International Conference on Harmonics and Quality of Power, vol. 2, 2000.
 • Z. Klaić, S. Nikolovski, “Kvaliteta elektricne energije – mjerenja prema normi EN50160”, VI savjetovanje HR Cigre, Cavtat, 09. – 13. 11 2003.
 • H. Salkić, A. Bijedić, A. Softić, “Analiza uticaja solarne elektrane na kvalitet električne energije distributivne mreže“, CIRED 2016 – X Savetovanje o elektrodistributivnim mrežama Srbije, 26. 09. – 30. 09. 2016, Vrnjačka Banja, Srbija
 • J. Saletović. H. Salkić, A .Softić, “Virtuelne elektrane – koncept, perspektive, izazovi”, XIII Savjetovanje BH CIGRE, 17- 21.09.2017, Neum, BiH, STK C5
 • J. Saletović. H. Salkić, “Optimalni odnos nazivnih snaga fotonaponske elektrane“ , XIV Savjetovanje BH CIGRE, 20- 23.10.2019, Neum, BiH, STK C5
 • H. Salkić,T. Konjić, M. Stojkov, S. Maksumić, “Parameters of distribution network in connection point of solar measurement and analysis of power quality power plant“, XII Savjetovanje BH CIGRE, 04- 08.10.2015, Neum, BiH, STK C5
 • EN 50160:2007, “Voltage characteristics of electricity supplied by public distribution networks”, CENELEC, September 2007
 • IEEE Recommended Practice for Measurement and Limits of Voltage Fluctuations and Associated Light Flicker on AC Power Systems, IEEE Std 1453-2004