Korišćenje alata za tržišno modelovanje pri analizi benefita po elektroenergetski sistem izgradnjom novog interkonektivnog dalekovoda

Energija, ekonomija, ekologija, 1-2 (2020), (str. 131-136)

АУТОР(И): Srđan Bošković

Е-АДРЕСА: srdjan.boskovic@ems.rs

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/EEE20-1-2.131B

САЖЕТАК:

Cilj ovog rada je predstavljanje alata za tržišno modelovanje Antares i ukazivanje na mogucnosti njegovog korišcenja pri tehno-ekonomskim analizama energetskih projekata. Tržišno modelovanje elekroenergetskog sistema predstavlja dedaljno modelovanje generatorskih jedinica, potrošnje kao i interkonektivnih veza sa susedima u cilju izracunavanja ekonomski optimalnog dispečinga elektrana pri kome će ukupna potrošnja biti zadovoljena. U ovom radu će biti modelovana dva elektroenergetska sistema (u jednom postoji velika kolicina instalisanog kapaciteta obnovljivih izvora energije) povezana interkonektivnim dalekovodom. Biće analizirani benefiti ojačanja interkonekcije koji se oličavaju u mogućnosti povećanja iskorišćenja raspoložive obnovljive energije usled niske vrednosti potrošnje i nepostojanja sistema za skladištenje energije, kao i benefiti smanjenja emisije CO2 usled mogućnosti plasiranja ekološki čiste energije u susedni elektroenergetski sistem preko povećanog interkonektivnog kapaciteta.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

Antares, tržišno modelovanje, integracija OIE, benefiti, CO2 emisija

ЛИТЕРАТУРА:

  • https://www.volker-quaschning.de/datserv/CO2-spez/index_e.php
  • https://www.renewables.ninja/
  • ENTSO-E, “2nd ENTSO-E Guideline For Cost Benefit Analysis of Grid Development Projects”