Analiza algoritama za kompenzaciju zasićenja strujnog transformatora

Energija, ekonomija, ekologija, 1-2 (2020), (str. 112-118)

АУТОР(И): Nenad Belčević, Zoran Stojanović

Е-АДРЕСА: belcevic92@gmail.com, stojanovic@etf.bg.ac.rs

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/EEE20-1-2.112B

САЖЕТАК:

Osnovna uloga strujnih transformatora jeste da velike vrednosti primarne struje prilagode vrednostima pogodnim za rad uređaja relejne zaštite, odnosno mernih uređaja. U normalnom radnom stanju, strujni transformator transformiše primarnu struju u praktično stalnom odnosu i gotovo bez faznog pomeraja, te je struja sekundara zapravo skalirana vrednost primarne struje. Međutim, prilikom nastanka kvara u elektroenergetskom sistemu, struje postižu velike vrednosti. Usled toga, fluks u jezgru strujnog transformatora može dostići vrednosti iznad kolena karakteristike magnećenja, što izaziva zasićenje strujnog transformatora. Kada nastupi zasićenje, struja sekundara više nije skalirana vrednost primarne struje, već dolazi do njene deformacije. Deformacija struje sekundara strujnog transformatora može izazvati nepravilan rad pojedinih uređaja relajne zaštite. Razvoj digitalne relejne zaštite omogućio je da se primenom određenih algoritama izvrši softverska kompenzacija zasićenja, čime se otklanjaju negativne posledice koje zasićenje strujnog transformatora izaziva. U okviru ovog rada analiziran je jedan od mogućih pristupa za kompenzaciju zasiaćenja, koji se zasniva na primeni ekvivalentne šeme i krive magnećenja strujnog transformatora. Pri tome, izdvojena su dva karkateristična prisupa koja su detaljnije sagledana i testirana. Testiranje je vršeno u MATLAB/Simulink programskom okruženju.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

strujni transformator, digitalna relejna zaštita, kompenzacija zasićenja

ЛИТЕРАТУРА:

 • Hong, Y.Y., Chang-Chian, C.: ‘Detection and correction of distorted current transformer current using wavelet transform and artificial intelligence’, IET Gener. Transm. Distrib., 2008, 2, (4), pp. 566–575
 • Khorashadi-Zadeh, H., Sanaye-Pasand, M.: ‘Correction of saturated current transformers secondary current using ANNs’, IEEE Trans. Power Deliv., 2006, 21, (1), pp. 73–79
 • Erenturk, K.: ‘ANFIS-based compensation algorithm for current-transformer saturation effects’, IEEE Trans. Power Deliv., 2009, 24, (1), pp. 195–201
 • El-Naggar, K., Gilany, M.: ‘A discrete dynamic filter for detection and compensating CT saturation’, Elect. Power Syst. Res., 2007, 77, (5-6), pp. 527–533
 • Li, , Li, Y., Aggarwal, R.K.: ‘Combined wavelet transform and regression technique for secondary current compensation of current transformers’, IEE Proc., Gener. Transm. Distrib., 2002, 149, (4), pp. 497–503
 • Ji, T.Y., He, Q., Shi, M.J., et al.: ‘CT saturation detection and compensation using mathematical morphology and linear regression’. 2016 IEEE Innovative Smart Grid Technologies – Asia (ISGT-Asia), Melbourne, VIC, 2016, pp.1054–1059
 • Kang, C., Kang, S.H., Park, J.K., et al.: ‘Development and hardware implementation of a compensating algorithm for the secondary current of current transformers’, IEE Proc., Electr. Power Appl., 1996, 143, (1), pp. 41–49
 • Locci, N., Muscas, C.: ‘A digital compensation method for improving current transformer accuracy’, IEEE Trans. Power Deliv., 2000, 15, (4), pp. 1104–1109
 • Kang, Y.C., Lim, U.J., and Kang, S.H.: ‘Compensating algorithmsuitable for use with measurement type current transformers forprotection’, IEE Proc., Gen. Trans. Distrib., 2005,152, (6), pp. 880–890
 • Hajipour, E., Vakilian, M., Sanaye-Pasand, M.: ‘Current-transformer saturation compensation for transformer differential relays’, IEEE Trans. Power Deliv., 2015, 30, (5), pp. 2293–2302
 • Lee, D.-G., Kang, S.-H., Nam, S.-R.: ‘Phasor estimation algorithm based on the least square technique during ct saturation’, J. Electr. Eng. Technol., 2011, 6, (4), pp. 459–465
 • Shi, D. Y., Buse, J., Wu, Q.H., Jiang L.: ‘Fast compensation of current transformer saturation’, 2010 IEEE Innovative Smart Grid Technologies – Europe (ISGT-Europe), Gothenburg, Sweden, October 2010, pp.1–7