Analiza kapaciteta i uslova izgradnje fotonaponskih sistema na krovovima školskih objekata u Srbiji

Energija, ekonomija, ekologija, 1-2 (2020), (str. 21-28)

АУТОР(И): Iva Batić, Željko Đurišić

Е-АДРЕСА: iva@etf.rs, djurisic@etf.rs

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/EEE20-1-2.021B

САЖЕТАК:

Školski objekti i pripadajuće fiskulturene sale predstavljaju značajan potencijal za izgradnju fotonaponskih (FN) panela, koji bi bili integrisani u krovove ovih objekata. S obzirom da su krovne površine pasivne, izgradnja fotonaponskih sistema ne narušava funkcionalnost objekta, niti na bilo koji način negativno utiče na okolinu. Instalacijom fotonaponskih sistema na krovovima školskih objekata u maksimalnoj mogućoj meri se približavaju proizvodnja i potrošnja električne energije, pa ovakvi sistemi obezbeđuju značajno smanjenje gubitaka električne energije u distributivnoj i prenosnoj mreži. Osim lokalne proizvodnje električne energije, izgradnjom fotonaponskih sistema na krovovima školskih objekata postiže se i edukativan efekat. Inastalacijom merno-akvizicionog sistema koji bi merne podatke o parametrima proizvodnje fotonaponske elektrane i potrošnje električne energije škole uključio u školske laboratorije, đacima bi se približila tehnologija, kao i sagledavanje mogućnosti podmirivanja električne energije iz ovog osnovnog obnovljivog izvora energije. U ovom radu prikazani su rezultati procena kapacitata raspoloživih krovnih površina školskih objekata u Srbiji za instalaciju fotonaponskih panela. Za svaku kategoriju školskog objekta izvršena je procena moguće godišnje proizvodnje po jedinici prosečne krovne površine. Sumiranjem svih rezultata, date su procene moguće instalisane snage i godišnje proizvodnje električne energije za različite scenarije.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

školski objekti, fiskulturne sale, krovne površine, fotonaponski sistemi, instalisana snaga 

ЛИТЕРАТУРА:

  • https://solargis.com/
  • Forcan, Ž. Đurišić, J. Mikulović (2016) An algorithm for elimination of partial shading effect based on a Theory of Reference PV String, Solar Energy 132, pp. 51–63
  • Jovanović Popović M., Ignjatović D., Rajčić A., Đukanović LJ., Nedić M., Stanković B., Ćuković, Ignjatović N., Živković B., Sretenović A., Đurišić Ž., Kotur D. (2018) Zgrade školskih i predškolskih ustanova – metodološki okvir formiranja tipologije i poboljšanja energetske efikasnosti / School and Kindergarten Buildings / A methodological framework for the formulation of typology and the improvement of energy efficiency, Beograd: GIZ-Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit GIZ GmbH, (dvojezično izdanje) ISBN 978-86-80390-28-4, COBISS SR-ID 270972428, 97str, dostupno na: http://eeplatforma.
  • Jovanović Popović M., Ignjatović D., Rajčić A., Đukanović LJ., Nedić M., Stanković B., Ćuković Ignjatović N., Živković B., Sretenović A., Đurišić Ž., Kotur D. (2018) Nacionalna Tipologija Školskih zgrada Srbije/National Typology of School Buildings in Serbia, Beograd: GIZ-Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ)GmbH dvojezično izdanje) ISBN 978-86-80390-29-1, COBISS SR-ID 270974732, 261 str. dostupno na: http://eeplatfora
  • Jovanović Popović M., Ignjatović D., Zeković B., Đurišić Ž., Batić I., Bakić V., Mirkov N., Kljajić M., Konstantinović D. (2019) Primena obnovljivih izvora energije na zgradama škola, fiskulturnih sala i predškolskih ustanova, Application of renewable energy sources in school, gym and kindergarten buildings, GIZ-Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ)GmbH,(dvojezično izdanje) ISBN 978-86-80390-33-8, GIZ COBISS.SR-ID 278108172