Najveći izazovi energetske tranzicije u Srbiji: u srednjem i dugom roku

Energija, ekonomija, ekologija, 1-2 (2020), (str. 10-15)

АУТОР(И): Petar Đukić, Slaviša  Đukanović

Е-АДРЕСА: djukic@tmf,bg.ac.rs, djukic954@gmail.com

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/EEE20-1-2.010DJ

САЖЕТАК:

Ozbiljne strukturne promene energetike Srbije tek predstoje. Sistem takvih kadrinalnih i dugoročnih izmena autori ovog rada pojednostavljeno nazivaju energetskom tranzicijom. Dva su osnovna razloga velikog kašnjenja: prvi proističe iz globalnih tokova u vezi klimatskih promena i sve zahtevnijih međunarodnih strategija, a drugi je trenutno stanje u energetsko-ekonomskom kompleksu Srbije, posebno u sektoru zaštite životne sredine i prirodnih resursa. Rastući gubici energije, kao i troškovi zagađenja, već duži niz godina čine energetku Srbije jednom od najzapuštenijih, kako u Evropi, tako i u regionu. Razg za to leži u sve većem kašnjenju preduzimanja ozbiljnih strukturnih promena. Populizam, kao hroničan problem energetske politike, logična je posledica partijske uprave i nekompetentnog (političkog) gazdovanja energetskim potencijalima. Depolitizacija, tehnološka modernizacija i ekologizacija energetskog sistema Srbije očekuju se tek u budućnosti. Održivost sistema i procesa u enegetici je dugoročni cilj koji započinje postepenim i teškim ekonomskim koracima. Skuplja, čistija i socijalno-dostupna energija jeste nešto što podrazumeva viši dohodak i kvalitet života, ali zahteva i novu energetsku kulturu građana, privrede i države.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

energetska tranzicija, energetska efikasnost, ekologizacija energetike, energetske institucije, energetska kultura

ЛИТЕРАТУРА:

 • J. B. Dušanić, Ekonomija postmoderne, CATENA MUNDI, Beograd, 2019
 • Fiskalni savet, „Analiza poslovanja i preporuke za reformu i povećanje investicija EPSa“, 19. novembar 2019. godine, http://www.fiskalnisavet.rs/latinica/index.php, pristup 19. januar 2020.

 • Fossil Exit Strategy for Europe, World Bioenergy Association, Stockholm, Sweden, (2016) www.worldbioenergy.org/sities/default/files/16114 Fossil Exit Strategy.pdf (pristup: 25. februar 2017.)

 • D. Gvozdenac, M., Kljajić, B Gvozdenac-Urošević ,  (2014),  “Serbian Energy Efficiency problems”, Thermal Science: Year 2014, Vol. 18, No. 3, pp. 683-694

 • Huang, J., Fan, J., Furbo, S.  Potential Analysis of Solar District Heating in China, ISES Solar World Congress, 29 Oct. 2 Nov, 2017., Abu Dhabi, UAE, Proceedings, pp. 310-321

 • IAEA, World Energy Outlook, https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2019, (pristup 1.II 2019

 • ICCT  (International Council on Clean Transportation) (2019) Electric vehicle capitals: showing the path to a mainstream market,  Briefing, November 2019., p.15, https://theicct.org/sites/defoult/files/publications/EV_capitals_2018_20181121.pdf (pristup: 30. januar 2020.)

 • Nacionalna strategija održivog korišćenja prirodnih resursa i dobara 
  „Službeniglasnik RS“, br.33/2012 od 15.4.2012. godine

 • P. Đukić, Bespućaekonomskepolitike- tranzicija, institucije, razvoj, Tehnonološko-metalurškifakultet, Beograd, 2019

 • Đukić, P., Bjelić, I, B., „Srbija pred izazovima tranzicije energetskog sektora“, Ekonomski vidici, 3-4,   2018, str. 121-142,[11] Đukić, P., Đukanović, S., „Budućnost energetike Srbije: u znaku energetskih tržišta, napuštanja fosilnih goriva I energetske efikasnosti“, časopis Energetika – ekologija – ekonomija, savetovanje Energetika 2017, br.1-2. str. 37-45[12] P., Đukić, S. Đukanović, Održivi razvoj – društveno ekonomski i ekološki aspekti, Tehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu 2018[13] M. Milošević, „Agresija – EPS”, Energija, Ekonomija, Ekologija, 2/1999., str. 11-14[14] R. Mulić , “Terocid Milosrdnog anđela”, Energija, Ekonomija, Ekologija, 1-2/2000., str. 279-283[15] M. Petrović, Sunčeva trpeza – vodič ka biodiverzietu Srbije i slobodnoj ishrani samoniklim biljem, Srpska akademija nauka i umetnosti Beograd, Univerzitet u Kragujevcu. 2010
 • Program ostvarivanja strategije razvoja energetike Republike Srbije do 2025. godine sa projekcijama do 2030. za period 2017. do 2023. godine, Predlog Programa2017.

 • A. Račić, NATO agresija traje, Svetigora, Cetinje, 2018

 •  A Račić,  “Hemijske i biološke posledice NATO bombardovanja Srbije”, Tehnika – Kvalitet IMS standardizacija i metrologija, 19/2019., str. 478-481

 • M. Stojanović-Milosavljević, Pravci kretanja polihlorovanih bifenila (piralena) u vodama nakon NATO bombardovanja, doktorska disertacija, Univezitet u Beogradu, Biološki fakultet, 128 str. 2002. Internet, https://www.scribd.com/doc/248015846/Pravci-Kretanja-Polihlorovanih-Bifenila-Piralena-u-Vodama-Posle-NATO-Bombardovanja-Doktorat-Miljane-Stojanovi%C4%87-Milosavljevi%C4%87Strategija razvoja energetike Republike Srbije do 2025. sa projekcijama do 2030. godine, „Službeni glasnik RS” br. 101/2015
 • WB Energy intensity level of primary energy, https://data.worldbank.org/indicator/EG.EGY.PRIM.PP.KD, (2019)

 • WEC (World EnergyTrilemma Index 2019,  FullReport, https://www.worldenergy.org/publications/entry/world-energy-trilemma-index-2019,

 • WEC , https://www.worldenergy.org/assets/downloads/Issues_ Monitor_2019_-
  _European_DSOs_and_TSOs.pdf

 • WEC, Pathway to a Cleaner Energy Future https://www.wecenergygroup.com/csr/climate-report.pdf, pristup 1.febrauar, 2020.