Istraživanje mogućih scenarija energetske budućnosti Republike Srbije uz pomoć backcasting methodology i softvera Energovizija MB

Energija, ekonomija, ekologija, 1-2 (2020), (str. 1-9)

АУТОР(И): Milun J. Babić

Е-АДРЕСА: nastasija@mts.rs

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/EEE20-1-2.001B

САЖЕТАК:

Autor ovog rada je, oslanjajući se na savremenu backcasting methodology namenjenu planerima razvoja, izradio originalan softver Energovizija MB za istraživanje mogućih razvojnih scenarija u energetskom sektoru i održivom razvoju, i testirao ga na više primera dobre prakse. Uz pomoć tog softvera, autor je napravio tri moguća scenarija energetske budućnosti Republike Srbije, u zavisnosti od kvaliteta i masovnosti primene programa energetske efikasnosti. Dobijeni rezultati pokazuju da ako nadležne institucije Republika Srbija ne započnu sa ozbiljnom primenom postojećih razvojnih alata za unapređenje energetske efikasniosti u svim sektorima privrede i društva, Republika Srbija će se za 50-60 godina suočiti sa energetskim i ekološkim kolapsom. 

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

energija, energetska efikasnost, održivi razvoj, životna sredina, ekonomija, ekologija, planiranje, forecasting, backcasting, atractor, razvojni alat, Energovizija MB, budućnost

ЛИТЕРАТУРА:

  • Babić M., „Energetska efikasnost – Istorijat – Sadašnje stanje – Budućnost”, Uvodno izlaganje na Svečanom skupu povodom 100 godina postojanja Saveza eneretičara, Beograd, 16. oktobar 2019.
  • Vukašinović V., Gordić D., Živković Marija, Živković D., Josijević M., Jurišević N., “Primena backcasting metodologije pri dugoročnom planiranju korišćenja biomase”, Energija, 01-Feb (2018): 563-571.
  • Vojinović Đ., Gvero P., Kotur M., “Priručnik za metode scenarija za energetsko planiranje u lokalnim zajednicama”, Univerzitet u Banjoj Luci, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, O. J. Mašinski fakultet Banja Luka, O.J. Mašinski fakultet Istočno Sarajevo,, ISBN 978-99938-39-55-2 (MF, BL)
  • Quist J., Vergrag P., “Past and future of backcasting: The shift to stakeholder participation and a proposal for a methodological framework”, Futures 38 (2006) 1027–1045
  • Carlsson-Kanyama A. et al, “Participative backcasting: A tool for involving stakeholders in local sustainability planning”, Futures 40, (2008) 34–46;
  • Phdungsilp A., “Futures studies backcasting method used for strategic sustainable city planning”, Futures 43, (2011) 707–714
  • Jaakko Kuisma, “Backcasting for Sustainable Strategies in the Energy Sector, A Case Study at FORTUM Power and Heat”, Thesis for the partial fulfilment of the Master of Science in Environmental Management and Policy Lund, Sweden, September 2000