VISOKOŠKOLSKE USTANOVE I KORPORATIVNO UPRAVLJANJE

XXI vek – Usluge i prava korisnika (2019) str. 367-372

AUTOR(I): Srđan Đorđević

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XXIv-10.367DJ

SAŽETAK:

Funkcionalnost visokoškolskih ustanova u uslovima savremenog društva ispostavlja zahteve za promišljanja na temu podizanja kvaliteta upravljačkih procesa, koji se odvijaju u njihovim okvirima. U radu je započeto interesovanje za uspostavljanje analogne primene osnovnih principa korporativnog upravljanja na visokoškolske ustanove. Uvažavajući značajan doprinos koji je korporativno upravljanje dalo kao uspešan odgovor na krizne situacije u kojima su se nalazili posebno veliki holding sistemi u toku poslovanja, misaono je opravdano prihvatiti tezu o mogućnostima proširivanja poimanja korporativnog upravljanja i na upravljačke procese, strukture i forme visokoškolskih ustanova. Ovo tim pre, s obzirom da je razumevanje znanja kao posebne robe koja je podobna da se pojavi na tržištu. Savremeno visokoškolsko obrazovanje sopstveni kvalitet proverava u uslovima tržišta znanja, kapitala i rada, zbog čega treba tragati za principima koji će obezbeđivati i kvalitetniju konkurentnost visokoškolskih ustanova. Sprovedeno istraživanje je početak rada u smislu opravdavanja primene principa korporativnog upravljanja u ovoj oblasti.

KLJUČNE REČI: 

visoko obrazovanje, korporativno upravljanje, principi, ciljevi, tržište.

LITERATURA: