USLUGE SASTAVLJANJA JAVNOBELEŽNIČKIH ISPRAVA

XXI vek – Usluge i prava korisnika (2019) str. 285-294

AUTOR(I): Tamara Đurđić

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XXIv-10.285DJ

SAŽETAK:

Donošenjem Zakona o javnim beležnicima Republike Srbije  reafirmiše se ustanova javnog beležništva, i javnobeležničke usluge počinju da zauzimaju značajno mesto u savremenom pravnom prometu. Imajući u vidu da najznačajniji pravni poslovi moraju biti preduzeti u formi javnobeležničkog zapisa, od naročitog praktičnog značaja jesu javnobeležničke usluge sastavljanja isprava o pravnim poslovima koje sklapaju stranke. Osim toga, javni beležnici su ovlašćeni da izdaju i javnobeležničke potvrde, sačinjavaju zapisnike kojima utvrđuju određene činjenice od značaja za promet roba i usluga, kao i da vrše javnobeležničke overe. Sve ove usluge predstavljaju srž javnobeležničke delatnosti i od posebnog su značaja za odvijanje pravnog prometa, zbog čega su predmet dalje analize u radu.

KLJUČNE REČI: 

javni beležnik, javna isprava, javnobeležnički zapis, javnobeležnička overa, javnobeležnički zapisnik, javnobeležnički potvrda.

LITERATURA: