XXI vek – Usluge i prava korisnika (2019) str. 193-201

AUTOR(I): Ružica Kijevčanin

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XXIv-10.193K

SAŽETAK:

Lepo ponašanje je dimenzija neograničena vremenom i večita težnja čovečanstva. U svakom životnom polju, privatnom ili profesionalnom, neophodni su ljudi pristojnog i adekvatnog ponašanja. Najveći broj postulata pojedinac treba da stekne odrastanjem, ali ukoliko to nije slučaj, pravo će, kao stalni garant stabilnog i uređenog društva, ponuditi svoja pravila čije je poštovanje obezbeđeno dvostruko. Imajući u vidu specifičnu prirodu pitanja koje reguliše, sankcije su, ne samo krivične, već i moralne, jer lice nailazi na neprihvatanje i osudu okoline. Sagledavanje etičkih pravila ponašanja u oblasti medija je vrlo interesantno pitanje kome ćemo se posvetiti u narednom delu.

KLJUČNE REČI: 

etika, mediji, krizne situacije, novinari, kodeks.

LITERATURA: