PRUŽANJE USLUGA OD STRANE SINDIKATA, KAO ORGANIZACIJA ZAPOSLENIH RADNIKA

XXI vek – Usluge i prava korisnika (2019) str. 137-153

AUTOR(I): Dragan Bataveljić

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XXIv-10.137B

SAŽETAK:

Autor u radu, najpre ukazuje na osnovne ciljeve formiranja sindikata, koji predstavljaju organizacije zaposlenih radnika, kao i na njihovu ulogu u pružanju brojnih usluga svojim članovima. Imajući u vidu ograničenost prostora u ovom radu, data je klasifikacija sindikalnih usluga, ali je istovremeno izvršena i uporedna analiza sindikalnog organizovanja radnika kroz istoriju i doprinosa sindikalnih akcija u unapređivanju životnog standarda radnika. Pritom je posebno stavljen akcenat na položaj sindikata kroz istoriju, kako na globalnom, tako i na nacionalnom nivou, koji se menjao  zavisno od spoljnih faktora, kao što su savremena ekonomska kriza, mere štednje, aktuelni procesi globalizacije i povratka neoliberalizmu i slično. Naravno, stopa sindikalizovanosti se, u nekim zemljama, nije mnogo promenila, dok je u drugim taj procenat bio drastičan, što je, svakako, uticalo i na sam broj pruženih usluga. Jedan deo rada je posvećen prikazivanju političkog angažovanja sindikata, njihovoj ulozi u socijalnom dijalogu i zastupanju interesa radnika, koje dobija naglašeniji politički karakter. Otuda su sindikati i značajni učesnici na tržištu rada, što je dovelo do njihove reafirmacije i, posle kraće krize,  sve intenzivnijeg sindikalnog organizovanja, koje omogućava stvaranje ujedinjenih sindikata uslužnih delatnosti i efikasnije pružanje usluga. 

KLJUČNE REČI: 

sindikati, usluge, kolektivno pregovaranje, socijalni dijalog, sindikalizovanost, politika, Srbija, poslodavci

LITERATURA: