NOVINE U PRAVNOM REGULISANJU TURISTIČKE DELATNOSTI

XXI vek – Usluge i prava korisnika (2019) str. 63-79

AUTOR(I): Andrej Mićović

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XXIv-10.063M

SAŽETAK:

Imajući u vidu da je turističko-ugostiteljska delatnost nedavno sistemski regulisana sa dva nova zakona – Zakonom o turizmu i Zakonom o ugostiteljstvu, predmet ovog rada je pregled i pravna analiza pravila sadržanih u prethodnom i važećem Zakonu o turizmu. U radu su obuhvaćena i analizirana nova zakonska rešenja koja se odnose na program razvoja turističkog proizvoda i turizma, proglašenje turističkog prostora, podsticajne mere, turističke organizacije za promociju turizma, turističke agencije, turističke profesije, iznajmljivanje motornih vozila, zaštitu podataka o ličnosti i turističke inspektore. 

KLJUČNE REČI: 

usluge, turističko putovanje, turistička agencija, delatnost, licenca.

LITERATURA: