OBAVEZE OSIGURAVAČA IZ UGOVORA O OSIGURANJU

XXI vek – Usluge i prava korisnika (2019) str. 39-50

AUTOR(I): Zoran Miladinović

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XXIv-10.039M

SAŽETAK:

Kod većine ugovora građanskog i privrednog prava, uobičajeno je da  ugovorne strane preuzimaju obaveze, odnosno iste nastaju tek zaključivanjem ugovora. Ima međutim ugovora  za koje zakoni propisuju određene obaveze budućih ugovornih strana i pre nego što dođe do zaključivanja ugovora. Ugovor  o osiguranju je jedan  tipičan ugovor gde je zakonodavac propisao određeno ponašanje budućih ugovornih strana i pre zaključivanja ugovora. Iz tih razloga kada se govori o obavezama osiguravača iz ugovora o osiguranju, iste se mogu posmatrati pre zaključivanja ugovora a najkasnije do zaključivanja ugovora, obaveze koje osiguravač ima tokom trajanja osiguranja, odnosno tokom trajanja ugovora o osiguranju i obaveze koje on ima kada se desi osigurani slučaj. Sve ove obaveze imaju svoju specifičnu težinu i one su jasno propisane zakonskim propisima i uslovima osiguranja, bilo da je u pitanju zakonsko ili dobrovoljno osiguranje, odnosno bilo da je u pitanju osiguranje imovine, osiguranje lica ili osiguranje od odgovornosti. U suštini, obaveze osiguravača iz ugovora o osiguranju stoje naspram obaveza osiguranika koji plaćanjem premije osiguranja kao cene rizika očekuje odgovarajuću sigurnost zaključivanjem ugovora o osiguranju.

KLJUČNE REČI: 

Osiguranje, osiguravač, ugovarač osiguranja, osiguranik, ugovor o osiguranju, šteta, naknada.

LITERATURA: