XXI vek – Usluge i prava korisnika (2019) str. 25-36

AUTOR(I): Jovana Brašić Stojanović

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XXIv-10.025BS

SAŽETAK:

Važan faktor privrednog razvoja jesu finansijska tržišta, koja preko razgranate mreže posrednika omogućavaju povezivanje privrednih subjekata. Najsnažniji i najmoćniji učesnici na finansijskom tržištu u savremenim uslovima poslovanja jesu investicione banke, koje se od drugih banaka, kao depozitnih institucija, izdvajaju svojim poslovnim funkcijama. Naime, investicione banke pored redovne bankarske delatnosti, koja podrazumeva obavljanje usluga platnog prometa, primanja depozita i odobravanja kredita, obavljaju i poslove na primarnom i sekundarnom finansijskom tržištu. Zakon o tržištu kapitala ove finansijske institucije određuje kao ovlašćene banke, bliže uređujući njihov pravni položaj u poretku Republike Srbije.

KLJUČNE REČI: 

investiciono bankarstvo, investicione usluge, finansijsko tržište, hartije od vrednosti.

LITERATURA: