Зборник радова

XIX међународна конференција Безбедност саобраћаја у локалној заједници

DOI: 10.46793/RSafLC24

Download full text in PDF  

1.    

Ненад Марковић, Борис Антић, Далибор Пешић, Давид Рилак, УПОРЕДНА АНАЛИЗА УТИЦАЈА ФАКТОРА ПУТ НА САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ СА ПОГИНУЛИМ ЛИЦИМА У НАСЕЉУ И ВАН НАСЕЉА ПРИМЕНОМ НЕЗАВИСНЕ ОЦЕНЕ

10.46793/RSafLC24.001M

1-16

2.         

Јелица Давидовић, Борис Антић, Далибор Пешић, ЗНАЧАЈ ПРОВЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА ПЕШАЧКИХ ПРЕЛАЗА

10.46793/RSafLC24.017D

17-28

3.         

Лазар Савковић, Ђорђе Петровић, Марија Живадиновић, Боривоје Aлексић, МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДЕФИНИСАЊЕ РИЗИЧНИХ ЗОНА СТРАДАЊА ДЕЦЕ У САОБРАЋАЈУ – СТУДИЈА СЛУЧАЈА БЕОГРАД

10.46793/RSafLC24.029S

29-38

4.         

Боривоје Алексић, Марија Живадиновић, Лазар Савковић, АНАЛИЗА ДОБИЈЕНИХ РЕЗУЛТАТА ПРЕГЛЕДНОСТИ ЗА БЕЗБЕДНО ПРЕТИЦАЊЕ НА ПОСТОЈЕЋЕМ ДРЖАВНОМ ПУТУ 22 ОД МАТАРУШКЕ БАЊЕ ДО УШЋА ПРИМЕНОМ ДВА МЕТОДОЛОШКА ПОСТУПКА

10.46793/RSafLC24.039A

39-54

5.         

Ненад Марковић, Далибор Пешић, Борис Антић, Јована Злајић, НАЈЧЕШЋИ УТИЦАЈНИ ФАКТОРИ ОКРУЖЕЊА НА САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ СА ПОГИНУЛИМ ЛИЦИМА

10.46793/RSafLC24.055M

55-69

6.         

Зоран Пешовић, Иван Терзић, Крсто Липовац, Далибор Пешић, Борис Антић, Емир Смаиловић, Бранка Максимовић, ПРОВЕРE  БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА У ТУНЕЛИМА НА АУТОПУТУ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

10.46793/RSafLC24.071P

71-81

7.         

Крсто Липовац,  СТРАТЕШКО УПРАВЉАЊЕ БЕЗБЕДНОШЋУ САОБРАЋАЈА, СТУДИЈА ПРИМЕРА СТРАТЕГИЈА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА СРБИЈЕ 2023-2030.

10.46793/RSafLC24.082L

82-95

8.         

Крсто Липовац, Миладин Нешић, МЕСТО И УЛОГА ЈЕДИНИЦА  ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ У СТРАТЕГИЈИ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА СРБИЈЕ 2023-2030.

10.46793/RSafLC24.096L

96-115

9.         

Далибор Пешић, Крсто Липовац, Борис Антић, Емир Смаиловић, Ђорђе Петровић, Андријана Пешић, Бојана Миљковић, Ивана Панић, Младен Ковач, Милан Тешић, ДЕЦЕНИЈА МЕРЕЊА ИНДИКАТОРА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

10.46793/RSafLC24.116P

116-134

10.      

Жељко Ранковић, Немања Деретић, ДЕФИНИСАЊЕ ЦИЉЕВА У СТРАТЕГИЈАМА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА

10.46793/RSafLC24.135R

135-150

11.      

Jose Ignacio Nazif-Munoz, et all… THE IMPACT OF NON-PHARMACEUTICAL COVID-19 INTERVENTIONS ON ROAD SAFETY ACROSS QUEBEC

10.46793/RSafLC24.151NM

151-164

12.      

Jose Ignacio Nazif-Munoz, Vahid Najafi Moghaddam Gilani, Ernani Choma, José Guillermo Cedeno-Laurent, Jack Spengler, THE IMPACT OF HEATWAVES ON TRAFFIC SAFETY ACROSS FIVE CITIES IN QUÉBEC’S PROVINCE

10.46793/RSafLC24.165NM

165-176

13.      

Дарко Чутурић, Светлана Бачкалић, Милош Пљакић, Драган Јовановић, КУЛТУРА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА РАЗЛИЧИТИМ НИВОИМА ОРГАНИЗОВАЊА ДРУШТВА

10.46793/RSafLC24.177C

177-189

14.      

Бојана Миљковић, Младен Ковач, Ивана Панић, Милан Тешић, Светлана Миљуш, АНАЛИЗА СТАВОВА О БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА ESRA 3

10.46793/RSafLC24.190M

190-200

15.      

Далибор Пешић, Борис Антић, Рајко Јовић, Дејан Николашев, Емир Смаиловић, Марија Дотто, АНАЛИЗА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА ВОЗНОГ ПАРКА

10.46793/RSafLC24.201P

201-210

16.      

Ана Трпковић, Сретен Јевремовић, РЕДИЗАЈН УЛИЧНОГ ПРОСТОРА КАО ПРЕДУСЛОВ РАЗВОЈА УРБАНЕ МОБИЛНОСТИ И БЕЗБЕДНИЈЕГ САОБРАЋАЈНОГ ОКРУЖЕЊА

10.46793/RSafLC24.211T

211-223

17.      

Предраг Живановић, Бранко Миловановић, Станко Бајчетић, Славен Тица, Страхиња Пантелић, Андреа Нађ, ЕДУКАЦИЈА ШКОЛСКЕ ДЕЦЕ О ОДРЖИВОЈ МОБИЛНОСТИ

10.46793/RSafLC24.224Z

224-237

18.      

Младен Ковач, Милан Тешић, Бојана Миљковић, Ивана Панић, АНАЛИЗА ПОСТОЈЕЋИХ УСЛОВА У ВЕЗИ СА ФОРМИРАЊЕМ КОРИДОРА ЗА ПРОЛАЗАК ВОЗИЛА ХИТНИХ СЛУЖБИ

10.46793/RSafLC24.238K

238-247

19.      

Александра Обрадовић, Далибор Пешић, АНАЛИЗА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА У ЗОНИ РАДОВА НА ДРЖАВНИМ ПУТЕВИМА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ПЕРИОД ОД 2018. ДО 2022. ГОДИНЕ

10.46793/RSafLC24.248O

248-255

20.      

Владимир Илић, Александар Булајић, Миланко Дамјановић, Бошко Матовић, Зорка Вујовић, УТИЦАЈ ОКРУЖЕЊА ПУТА НА ТЕЖИНУ САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА НА ДЕОНИЦИ ДРЖАВНОГ ПУТА Р-23 – ДАНИЛОВГРАД – ВРАЊСКЕ ЊИВЕ

10.46793/RSafLC24.256I

256-264

21.      

Горан Бошњак, Тихомир Ђурић, Бојан Марић, Дуња Радовић Стојчић, ПРЕПОЗНАВАЊЕ УТИЦАЈНИХ ФАКТОРА САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА СА УЧЕШЋЕМ ПЈЕШАКА

10.46793/RSafLC24.265B

265-272

22.      

Милан Вујанић, Александра Ковач, Веселинка Јовичић, ПРЕВЕНТИВА САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА СА УЧЕШЋЕМ ДИВЉАЧИ

10.46793/RSafLC24.273V

273-280

23.      

Наташа Матић Миодраговић, ПРОБЛЕМИ ВЕЗАНИ ЗА САОБРАЋАЈНУ СИГНАЛИЗАЦИЈУ У ЗОНИ ШКОЛА, СА ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА ОГРАНИЧЕЊЕ БРЗИНЕ (ШКОЛЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ)

10.46793/RSafLC24.281MM

281-295

24.      

Предраг Живановић, Ана Трпковић, Станко Бајчетић, Славен Тица, Андреа Нађ, Сретен Јевремовић, Бранко Миловановић, УТИЦАЈ НОВИХ ОДРЖИВИХ ТРАНСПОРТНИХ ОПЦИЈА – МИКРОМОБИЛНОСТИ НА УРБАНУ МОБИЛНОСТ И БЕЗБЕДНОСТ У САОБРАЋАЈУ

10.46793/RSafLC24.296Z

296-309

25.      

Светлана Бачкалић, Смиљана Рајчевић, Предраг Станојевић, Драгана Јакшић, Драган Јовановић, ФАКТОРИ НАСТАНКА СТРЕСА КОД ВОЗАЧА ТОКОМ ВОЖЊЕ

10.46793/RSafLC24.310B

310-318

26.      

Емир Смаиловић, Далибор Пешић, Борис Антић, КАРАКТЕРИСТИКЕ ПОНАШАЊА ВОЗАЧА ПОД УТИЦАЈЕМ АЛКОХОЛА

10.46793/RSafLC24.319S

319-330

27.      

Јован Ђукић, Далибор Пешић, Борис Антић, Срђан Русов, УТИЦАЈ СОЦИОДЕМОГРАФСКИХ ФАКТОРА НА СТАВОВЕ ВОЗАЧА ПРЕМА НЕБЕЗБЕДНОМ ПОНАШАЊУ У САОБРАЋАЈУ

10.46793/RSafLC24.331DJ

331-342

28.      

Ђорђе Петровић, Радомир Мијаиловић, Далибор Пешић, УНАПРЕЂЕЊЕ МОБИЛНОСТИ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ – СВЕТСКА ИСКУСТВА

10.46793/RSafLC24.343P

343-351

29.      

Радоје Јовановић, Милан Илић, Милан Милојевић, ПОВЕЋАЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ ВОЗАЧА ТРАКТОРА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

10.46793/RSafLC24.352J

352-362

30.      

Тамара Драгић, Ивана Станић, Младен Ковач, БЕНЕФИТИ УПОТРЕБЕ ДРУШТВЕНИХ МРЕЖА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ МЛАДИХ УЧЕСНИКА У САОБРАЋАЈУ

10.46793/RSafLC24.363D

363-372

31.      

Јелена Ђокић, Јелица Давидовић, Верица Давидовић, УТИЦАЈ ПОРЕМЕЋАЈА СРЧАНОГ РИТМА НА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА

10.46793/RSafLC24.373DJ

373-381

32.      

Дејан Богићевић, Душан Смиљковић, Милан Перић, ИСТРАЖИВАЊЕ ИНДИКАТОРА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА БРЗИНУ ВОЗИЛА У ТУНЕЛИМА НА АУТОПУТЕВИМА

10.46793/RSafLC24.382B

382-395

33.      

Верица Давидовић, Јелена Ђокић, Јелица Давидовић, УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ВОЗИЛОМ НАКОН ИМПЛАНТАЦИЈЕ ПАЦЕМАКЕР-А

10.46793/RSafLC24.396D

396-402

34.      

Маја Трајковић, Лука Ђорђевић, АНАЛИЗА ПОНАШАЊА ПЕШАКА НА СЕМАФОРИСАНИМ ПЕШАЧКИМ ПРЕЛАЗИМА У БЕОГРАДУ

10.46793/RSafLC24.403T

403-412

35.      

Давид Рилак, МОБИЛНИ ТЕЛЕФОН КАО НАЈУТИЦАЈНИЈИ ИЗВОР ДИСТРАКЦИЈЕ ВОЗАЧА У ТОКУ ВОЖЊЕ-ЛИТЕРАРНИ ПРЕГЛЕД

10.46793/RSafLC24.413R

413-426

36.      

Данијел Христов, Младен Марина, Милан Милојевић, Срђан Русов, КОНТРОЛА ТЕХНИЧКЕ ИСПРАВНОСТИ ЕЛЕКТРО И ХИБРИДНИХ ВОЗИЛА

10.46793/RSafLC24.427H

427-440

37.      

Марко Славуљ, Златко Борос, Дино Шојат, Матија Сикирић, ANALYSIS OF ROAD TRAFFIC SAFETY IN THE MUNICIPALITY OF BRDOVEC

10.46793/RSafLC24.441S

441-451

38.      

Селена Думић, АНАЛИЗА СТАЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ

10.46793/RSafLC24.452D

452-462

39.      

Борис Усорац, АНАЛИЗА СТАЊА БЕЗБЈЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ/ГРАДА ПРЊАВОРА ЗА ПЕРИОД 2012-2023. ГОДИНЕ

10.46793/RSafLC24.463U

463-472

40.      

Мирјана Тошић, Тамара Томашевић, Маријана Јовановић, Ивана Грубор, Марија Марковић, Марија Петковић, Невена Милошевић, ПОВРЕДЕ У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, 2001-2020

10.46793/RSafLC24.473T

473-481

41.      

Драгослав Кукић, Ариф Уддин, Драгана Нојковић, МОДЕЛ УПРАВЉАЊА БЕЗБЕДНОШЋУ САОБРАЋАЈА НА ОСНОВУ ПОДАТАКА ПРИМЕНОМ ГРСФ МОДЕЛА И МОГУЋНОСТИ ЗА ПРИМЕНУ НА РАЗЛИЧИТИМ НИВОИМА УПРАВЉАЊА У СРБИЈИ И ДРУГИМ ДРЖАВАМА БАЛКАНА

10.46793/RSafLC24.482K

482-492

42.      

Марија Дотто, Бојана Миљковић, Ана Вучићевић, ПРИМЕНА WЕБ ГИС СЕРВИСА У РАЗМЕНИ ПОДАТАКА

10.46793/RSafLC24.493D

493-499

43.      

Бранка Максимовић, ИСПИТИВАЊЕ ПОВЕЗАНОСТИ ИНДИКАТОРА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА СА КОНАЧНИМ ИСХОДИМА ПО ПОЛИЦИЈСКИМ УПРАВАМА НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

10.46793/RSafLC24.500М

500-513

44.      

Милош Пљакић, Предраг Станојевић, Александра Петровић, SPATIAL VARIATION OF EXPOSURE MEASURES AND TRAFFIC ACCIDENTS AT THE LEVEL OF LOCAL COMMUNITIES

10.46793/RSafLC24.514P

514-523

45.      

Марија Марковић, Светлана Младеновић Јанковић, Анђелка Грујичић, Немања Стефановић, Александра Андрић, Владимир Глишовић, Александра Вучковић, Јелена Васојевић, Гордана Тамбурковски, Невенка Ковачевић, УЛОГА ГРАДСКОГ ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ БЕОГРАД У ПРОМОЦИЈИ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ – СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ И БУДУЋА СТРЕМЉЕЊА

10.46793/RSafLC24.524M

524-537

46.      

Душан Младеновић, Миладин Нешић, Мирослав Петровић, Младен Недељков, ИЗМЕНЕ ДИРЕKТИВЕ ЕВРОПСKЕ УНИЈЕ О ИНТЕЛИГЕНТНИМ ТРАНСПОРТНИМ СИСТЕМИМА (ИТС) И ПРИМЕНА ИТС-А У ОБЛАСТИ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА

10.46793/RSafLC24.538M

538-546

47.      

Стефан Глуваковић, ПРИМЕНА ROSA ИНДЕКСА ЗА ОЦЕНУ НИВОА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА ПОЛИЦИЈСКИХ УПРАВА У СРБИЈИ

10.46793/RSafLC24.547G

547-561

48.      

Катарина Мушикић, СТАВОВИ УЧЕСНИКА У САОБРАЋАЈУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НОВИ БЕОГРАД

10.46793/RSafLC24.562M

562-571

49.      

Ивана Ђоковић, Санела Хорват, УЛОГА НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА У ОБЛАСТИ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

10.46793/RSafLC24.572DJ

572-582

50.      

Андреа Петров, Бојана Томашевић, УПОРЕДНА АНАЛИЗА СТАЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА У ОПШТИНАМА СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА И ДИМИТРОВГРАД

10.46793/RSafLC24.583P

583-595

51.      

Јелена Вајовић, Марина Стевановић, ПРЕДЛОГ МЕРА УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПРИМЕРУ ОДАБРАНЕ РАСКРСНИЦЕ У ГРАДУ ПАНЧЕВУ

10.46793/RSafLC24.596V

596-605

52.      

Драган Нићифоровић, НЕУСКЛАЂЕНОСТ ПРИМЕНЕ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ ПРЕМА ВАЖЕЋИМ ПРОПИСИМА

10.46793/RSafLC24.606N

606-614