ANALIZA I PREDVIĐANJE PROIZVODNIH OBELEŽJA ŠLJIVE U SRBIJI

Savetovanje o biotehnologiji sa međunarodnim učešćem (Čačak: 27; 2022) (str. 155-160)

AUTOR(I): Nebojša Novković, Nataša Vukelić, Beba Mutavdžić, Tihomir  Novaković,  Dragana  Tekić, Veljko Šarac

E-ADRESA: nesann@polj.uns.ac.rs

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/SBT27.155N

SAŽETAK:

Šljiva je vodeća voćna vrsta u Srbiji, a čak se može reći i da je jedan od simbola Srbije. Predmet istraživanja u ovom radu su proizvodna obeležja šljive u Srbiji. Cilj istraživanja je da se na bazi zvaničnih statističkih podataka Republičkog zavoda za statistiku odnosno površina, proizvodnje i prinosa šljive u Republici Srbije za period od 2005. do 2020. godine analizom tendencija kretanja datih parametara kvantitativnim metodama, predvide proizvodna obeležja šljive za period od 2020 do 2025. godine. Na osnovu dobijenih rezultata moguće je da se sprovedu adekvatne mere koje bi za rezultat imale unapređenje i povećanje konkurentnosti proizvodnje šljive u Srbiji.

KLJUČNE REČI:

šljiva, proizvodnja obeležja, predviđanje, Srbija.

LITERATURA:

  • Ivanišević, D., Mutavdžić B., Novković, N., Vukelić N. (2015): Analysis and prediction of tomato price in Serbia, Ekonomika poljoprivrede, Institut za ekonomiku poljoprivrede, Beograd, Vol. LXII, No.4 (899-1178), str. 951-961.
  • Keserović, Z., Magazin, N. (2014): Voćarstovo – stanje i perspektive, Republički zavod za statistiku, http://media.popispoljoprivrede.stat.rs/2014/Dokumenta/Radovi/03%20Vocarstvo%20Srbije%20%E2%80%93%20stanje%20i%20perspektive.pdf
  • Maksimović, B. (2018): Proizvodnja i izvoz voća i prerađevina iz Srbije: stanje i međunarodni faktori uspeha, Monografija, Institut za ekonomiku poljoprivrede, ISBN 978-86-6269-062-3, Beograd
  • Mutavdžić B., Drinić Lj., Novković, N., Ostojić, A., Rokvić G. (2014): Predviđanje razvoja povrtarstva u Republici Srpskoj „DETUROPE“ Central  European Journal of Regional Development and Tourism, Vol. 6, Issue 1, str. 50-64.
  • Mutavdžić B., Novković, N., Vukelić N., Radojević, V. (2016): Analiza i predviđanje cena i pariteta cena pšenice i kukuruza u Srbiji, Journal of Processing and Energy in Agriculture; Vol.20; br.2; str. 106-108.
  • Nedeljković, M. (2019): Predviđanje proizvodno ekonomskih pokazatelja ratarske proizvodnje u Republici Srpskoj, doktorska disertacija, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
  • Novković N. (2018): Planiranje i projektovanje, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad Novković, N., Novaković, T., Mutavdžić, B., Vukelić, N., Janošević M. (2018):
  • Pokrivenost proizvodnje zrnastih proizvoda skladišnim kapacitetima u Srbij, Journal of Processing and Energy in Agriculture, Vol. 22, br. 2, str. 104-107.
  • Prodanović., R., Ivanišević, D., Jahić, M., Kharud, M. M. (2017): Ekonomika proizvodnje šljive na malim gazdinstvima, Ekonomija teorija i praksa, godina 10, broj 2: 1-10. https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/2217-5458/2017/2217-54581702001P.pdf.