ЛАКОЋА ЖИВЉЕЊА И СТВАРАЊА

Музички Талас 52 (2023) (стр. 64-72) 

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Силвана Грујић

Е-АДРЕСА / E-MAIL: silvagrujic@gmail.com

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/MT52.64G

САЖЕТАК / ABSTRACT:

У монографији Мозаик сећања Снежана Николајевић је приказала живот и дело Зорана Христића, композитора, радио и тв уредника, музичког писца, човека који је волео уметност, породицу, људе, дружење. Његов опус и живот били су инспиративни за сагледавање из различитих аспеката – и биографског и музиколошког. Ауторка монографије и композитор имали су изузетно складан, пријатељски и колегијалан однос који је резултирао дивним текстовима, композицијама, посветама, интерпретацијама, емисијама. Зато је сасвим природно што је Зоран Христић желео, а Снежана Николајевић реализовала на оригиналан, али пре свега питак, приступачан и интересантан начин монографију која ће бити занимљива како музичким професионалцима, студентима музике, тако и љубитељима уметности и Зорановим поштоваоцима. Кроз поглавља с насловима: клавир, поруџбине, врхунци, сцена, екран, радиофонија, корени, став, кода, пратимо хронологију Христићевог животног и професионалног пута, уз искрене, топле исказе пријатеља и сарадника. О Зорану су говорили: пијанисткиња Весна Кршић, теолог Драган Вукић, виолиниста Јован Колунџија, кореограф Славко Перван, композитор, аранжер, инстру- менталиста Слободан Марковић, Марија Ћирић, теоретичар музике, тон мајстор Зоран Јерковић, маг фруле Бора Дугић и стоматолог Гордана Лазаревић, Зоранова животна сапутница током последњих година.

Уз текстуалну грађу која у природном току од описа животних догађаја, периодизације и хронолошких дешавања води до јасних музиколошких анализа, драгоцен материјал представљају и фотографије из приватне архиве као и делови нотних записа, Зоранових тек- стова, синопсиса и партитуре у рукопису.

У коди Мозаика сећања јасан је закључак да је Зоран Христић имао богат, садржајан и успешан живот, а обдарен талентом и лепотом био је спреман да ужива у њему.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

Мозаик сећања, композитор, поруџбине, опус, уредник, инструментаријум

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES:

  • Николајевић, Снежана (2021): Мозаик сећања – Зоран Христић, РТС Издаваштво, Београд, 7, 8, 19, 39, 44, 45, 51, 54, 55, 79, 92,
  • Грујић, Силвана (2017): Уметничка игра на телевизији – Обликотворни принципи стварања и реализа- ције телевизијског балета (докторска дисертација), Универзитет уметности у Новом Саду, Нови Сад, 42
  • Мек Квин, Дејвид (2000): Телевизија (превод), Клио, Београд, 43