Категорија 2021

ПРАВОСУЂЕ (КРИВИЧНО) КАО ВИД ЈАВНЕ СЛУЖБЕ

XXI век – век услуга и услужног права (2021), стр. 455-457 АУТОР(И): Марија Милојевић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Аутор у раду даје приказ правосудног система кроз призму француске правне теорије о јавним службама по којој је држава скуп…

Детаљније

МЕРЕ ПРОТИВ ЗЛОУПОТРЕБА КРЕДИТОРА У ФРАНЦУСКОМ ПРАВУ XIX ВЕКА

XXI век – век услуга и услужног права (2021), стр. 435-444 АУТОР(И): Милица Маринковић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Аутор у раду даје преглед грађанскоправних и кривичноправних мера против поверилачких злоупотреба у Француској у XIX веку. Како је узимање…

Детаљније

УГОВОРИ КАРАКТЕРИСТИЧНИ ЗА АГРАРНЕ ОДНОСЕ У ЦРНОЈ ГОРИ ТОКОМ XIX ВЕКА

XXI век – век услуга и услужног права (2021), стр. 425-433 АУТОР(И): Биљана Гавриловић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У раду се анализирају уговори карактеристични за аграрне односе, који су били регулисани Општим имовинским закоником за Црну Гору, уговор…

Детаљније

ГЛОБАЛНО ТРЖИШТЕ КОРПОРАТИВНИХ ОБВЕЗНИЦА

XXI век – век услуга и услужног права (2021), стр. 411-423 АУТОР(И): Јасмина Лабудовић Станковић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У овом раду аутор представља стање на глобалном тржишту корпоративних обвезница. Издваја три највећа тржишта корпоративних обвезница у свету…

Детаљније

ДРЖАВНА ПОМОЋ ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ И ИНОВАЦИЈЕ КОЈА СЕ МОРА ПРИЈАВИТИ

XXI век – век услуга и услужног права (2021), стр. 397-409 АУТОР(И): Стефан Шокињов Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Државна помоћ за истраживање и развој и иновације спада у условно компатибилну хоризонталну државну помоћ. Условно компатибилна државна помоћ није…

Детаљније

О ПОЈЕДИНИМ ПИТАЊИМА ФИНАНСИРАЊА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НА НИВОУ ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВАУ РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

XXI век – век услуга и услужног права (2021), стр. 385-396 АУТОР(И): Предраг Стојановић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Одрживи развој представља политички концепт који собом носи многе практичне и реалне изазове, с посебним нагласком на оне који се…

Детаљније

ЗАШТИТА ПОТРОШАЧА НА ТРЖИШТУ ДИГИТАЛНЕ ИМОВИНЕ

XXI век – век услуга и услужног права (2021), стр. 369-381 АУТОР(И): Борко Михајловић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Појачан значај и све веће присуство различитих облика дигиталне имовине резултирале су и повећаним интересовањем потрошача за обављање правних послова…

Детаљније

ТУРИСТИЧКО ПУТОВАЊE ПРЕМА НОВОМ СРПСКОМ ЗАКОНУ О ЗАШТИТИ ПОТРОШАЧА

XXI век – век услуга и услужног права (2021), стр. 357-367 АУТОР(И): Драган Вујисић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Септембра 2021. године у Републици Србији донет је нови Закон о заштити потрошача, који, с једне стране, представља корак даље…

Детаљније

ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И ПОДСТИЦАЈИ ПОПУЛАЦИОНОМ РАЗВОЈУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

XXI век – век услуга и услужног права (2021), стр. 347-353 АУТОР(И): Дејан Матић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У овом раду се разматра актуелна ситуација у услужној делатности у области високог образовања а у контексту подстицања популационог развоја…

Детаљније

ПРИВАТИЗАЦИЈА ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

XXI век – век услуга и услужног права (2021), стр. 337-346 АУТОР(И): Срђан Ђорђевић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Друштвене промене које карактеришу садашњи период остављају своје последице и на област високог образовања. Настаје једна нова пракса да се…

Детаљније